MENU

EMILY - Hâm Nóng 「Lời bài hát」

Thích ăn món gì đây
Thích ăn món gì đây
Thích ăn món gì đây
Hay anh muốn ra ngoài ăn


EMILY - Hâm Nóng 「Lời bài hát」

Thích ăn món gì đây
Thích ăn món gì đây
Thích ăn món gì đây
Hay anh muốn ra ngoài ăn
Hôm khác đi được không?
Tối nay hãy ở đây
Uống nhẹ thôi đừng say
Chứ không quá lửa ngay
Anh yêu thích ăn gì đây
Món Việt hay đồ tây
Anh chọn ngay đi nào
Thích ăn uống làm sao
Em hâm nóng cho nào


Anh đang muốn ăn gì đây
Em sẽ nuông chiều anh
Em sẽ nuông chiều anh

Cá là anh thích mê
Cá là anh thích mê
Cá là anh thích mê
Cá là anh sẽ ngon miệng
Cá là anh xuýt xoa
Cá là anh sẽ đòi nằng nặc
Cá là anh thích mê
Cá là anh sẽ ngon miệng
Cá là anh xuýt xoa
Cá là anh sẽ đòi ăn tiếpThích ăn món gì đây
Thích ăn món gì đây
Thích ăn món gì đây

Hay anh muốn ra ngoài ăn
Hôm khác đi được không?
Hôm nay em đang suy nghĩ là anh nên ở nhà
Bữa sáng em sẽ vào làm cho anh bát phở gà
Nếu không thích gà, hôn vào má, em đổi cho bánh đa cá
Ăn xong rồi đẩy anh go to bedroom em cho mở quà
Nếu mà anh thích ăn cháo anh không được mặc áo
Nếu mà anh thích ăn nem thì anh phải ăn em
Anh có thích ăn cá em rán thì hãy mau hôn lên trán


Nếu mà anh thích ăn xôi thì hãy đến hôn lên môi
Món Việt hay đồ tây
Anh chọn ngay đi nào
Thích ăn uống làm sao
Em hâm nóng cho nào
Anh đang muốn ăn gì đây
Em sẽ nuông chiều anh
Em sẽ nuông chiều anh

Cá là anh thích mê
Cá là anh thích mê
Cá là anh thích mê
Cá là anh sẽ ngon miệng
Cá là anh xuýt xoa


Cá là anh sẽ đòi nằng nặc
Cá là anh thích mê
Cá là anh sẽ ngon miệng
Cá là anh xuýt xoa
Cá là anh sẽ đòi ăn tiếp
Cá là anh thích mê
Cá là anh thích mê