MENU

Bella Poarch - Build-A-Bitch 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

This ain't Build a Bitch (A bitch)
You don't get to pick and choose
Different ass and bigger boobs
If my eyes are brown or blue


Bella Poarch - Build-A-Bitch 「Tekst」

This ain't Build a Bitch (A bitch)
You don't get to pick and choose
Different ass and bigger boobs
If my eyes are brown or blue
This ain't Build a Bitch (A bitch)
I'm filled with flaws and attitude
So if you need perfect, I'm not built for you (Yeah)

[Verse 1]
Bob the Builder broke my heart
Told me I need fixing
Said that I'm just nuts and bolts
Lotta parts were missing


Curvy like a cursive font
Virgin and a vixen
That's the kind of girl he wants
But he forgot

[Chorus]
This ain't Build a Bitch (A bitch)
You don't get to pick and choose
Different ass and bigger boobs
If my eyes are brown or blue
This ain't Build a Bitch (A bitch)
I'm filled with flaws and attitude
So if you need perfect, I'm not built for you (One, two, three, ooh)


[Post-Chorus]
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

[Verse 2]
Boys are always playing dolls
Looking for their Barbie
They don't look like Ken at all
Hardly have a heartbeat
Need someone who falls apart
So he can play Prince Charming
If that's the kind of girl he wants
Then he forgot


[Chorus]
This ain't Build a Bitch (A bitch)
You don't get to pick and choose
Different ass and bigger boobs
If my eyes are brown or blue
This ain't Build a Bitch (A bitch)
I'm filled with flaws and attitude
So if you need perfect, I'm not built for you (One, two, three)

[Post-Chorus]
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la


Bella Poarch - Build-A-Bitch 「Tekst」 - Polskie TłumaczenieTo nie jest zbudować suką (suka)
Nie dostaniesz wybierać
Inna dupa i cycki większe
Jeśli oczy są brązowe lub niebieskie
To nie jest zbudować suką (suka)
Jestem pełen wad i postawy
Więc jeśli potrzebujesz doskonały, nie jestem zbudowany dla ciebie (Yeah)

[Wiersz 1]
Bob Budowniczy złamał mi serce
Powiedział mi, muszę utrwalacze
Mówi się, że jestem po prostu Śruby i nakrętki
Części Lotta brakowało
Okrągła jak kursywą czcionki


Virgin i lisica
To rodzaj dziewczyny chce
Ale zapomniał

[Chór]
To nie jest zbudować suką (suka)
Nie dostaniesz wybierać
Inna dupa i cycki większe
Jeśli oczy są brązowe lub niebieskie
To nie jest zbudować suką (suka)
Jestem pełen wad i postawy
Więc jeśli potrzebujesz doskonały, nie jestem zbudowany dla Ciebie (Jeden, dwa, trzy, ooh)

[Po Ref]


La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

[Wiersz 2]
Chłopcy są zawsze gra lalek
Patrząc na ich Barbie
Nie wyglądają jak Ken w ogóle
Prawie nie ma pulsu
Potrzebuję kogoś, kto się rozpada
Więc może grać Prince Charming
Jeśli tak jest typem dziewczyny chce
Potem zapomniał

[Chór]


To nie jest zbudować suką (suka)
Nie dostaniesz wybierać
Inna dupa i cycki większe
Jeśli oczy są brązowe lub niebieskie
To nie jest zbudować suką (suka)
Jestem pełen wad i postawy
Więc jeśli potrzebujesz doskonały, nie jestem zbudowany dla Ciebie (Jeden, dwa, trzy)

[Po Ref]
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la