MENU

BUNDLES - Kayla Nicole 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Go bad bitch, go bad bitch, go (Ah)
Go bad bitch, go bad bitch, go (What?)
My friend got forty inch hair (Hair)
Bitches love to stare (Stare)


BUNDLES - Kayla Nicole 「Lời bài hát」

Go bad bitch, go bad bitch, go (Ah)
Go bad bitch, go bad bitch, go (What?)
My friend got forty inch hair (Hair)
Bitches love to stare (Stare)
Touching her derrière (Derr—)
Bitch, you want this hair (Hair)
My bitch is bad (Bad)
Make all you hoes look sad (Mad)
Her ass is fat (Fat)
My ass is flat (Flat; believe that)

[Chorus]
My friend got forty inch hair (Hair)


Bitches love to stare (Stare)
Touching her derrière (Touch it)
Bitch, you want this hair (This hair)
My bitch is bad (She bad)
Make all you hoes look sad (They mad)
Her ass is fat (What?)
My ass is flat (Flat, yuh)

[Verse 1]
Bad bitch, ass fat (Ooh)
Forty inch hair, yours came in a pack (Ooh)
Camel toe fat, you can see it from the back
Ah, ah, ah, ah
Go bad bitch, go bad bitch, go (Ah)


Go bad bitch, go bad bitch, go (What?)
Go bad bitch, go bad bitch, go (Ah)
Go bad bitch, go bad bitch, go (Go)

[Verse 2]
Friend came with the baby hairs (Hair)
Lame-ass hoe can't compare (Can't)
Be talkin' about me, but they built like a pear
Keep that shit circle, don't fit in no square
Out-of-shape hoes can't sit right here (Nope)
Big booty bitch, I need two chairs
That nigga mine, bitch, I don't share
Say what you want, bitch, I don't care


[Chorus]
My friend got forty inch hair (Hair)
Bitches love to stare (Yeah)
Touching her derrière (Yeah)
Bitch, you want this hair (Yeah)
My bitch is bad (Bad)
Make all you hoes look sad (They mad)
Her ass is fat (Fat)
My ass is flat

[Verse 3]
Yeah, I say what I want, and I mean what I say (Yeah)
Just checked my account, it had more than a K (Work it)
Went out of state and came back in a day (Day)


I showed up late, but I won't be delayed (Nuh-uh)
I ain't do shit if I ain't gettin' paid
Bitch, I'm a snack, he want fries with this shake (Brrr)
He think he finna come lay up today (Woo)
He wanna freak and take me on a date (Woo, woo)
But he can't drown, it's a lake
Swishin' like water, they both gravitate
Stylin' on bitches like Erika Tay
Bitch, I'm a Barbie, the one you can't take
I fuck with the kid, but I do not play
Runnin' on bitches like I'm a relay (Woo)
You cannot sis me, we do not relate (Yeah)
And that ain't my bitch if we not gettin' cake (Hair)


[Chorus]
My friend got forty inch hair (Yeah)
Bitches love to stare (Yeah)
Touching her derrière (What?)
Bitch, you want this hair (Uh-huh)
My bitch is bad (Yeah)
Make all you hoes look sad (What?)
Her ass is fat (What?)
My ass is flat (Okay)

[Refrain]
Go bad bitch, go bad bitch, go (Ah)
Go bad bitch, go bad bitch, go (What?)
Go bad bitch, go bad bitch, go (Uh)


Go bad bitch, go bad bitch, go
Go bad bitch, go bad bitch, go (Ah)
Go bad bitch, go bad bitch, go (What?)
Go bad bitch, go bad bitch, go (Uh)
Go bad bitch, go bad bitch, go

[Outro]
And if you weren't dancin' to this
That's cause you ain't a real bad bitch
Only bad bitches can relate to real bad bitch shit
Yeah, we out


BUNDLES - Kayla Nicole 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Ah)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Cái gì?)


My tóc bạn đã bốn mươi inch (tóc)
Bitches thích stare (Stare)
Chạm vào mông cô (Derr-)
Chó cái, bạn muốn tóc này (tóc)
chó cái của tôi là xấu (Bad)
Làm cho tất cả bạn cuốc trông buồn (Mad)
ass của cô là chất béo (mỡ)
ass của tôi là phẳng (Flat; tin rằng)

[Điệp khúc]
My tóc bạn đã bốn mươi inch (tóc)
Bitches thích stare (Stare)
Chạm vào mông cô (Chạm nó)
Chó cái, bạn muốn tóc này (tóc này)


chó cái của tôi là xấu (Cô xấu)
Làm cho tất cả bạn cuốc trông buồn (Họ điên)
ass của cô là chất béo (gì?)
ass của tôi là phẳng (Flat, yuh)

[Câu 1]
Xấu bitch, ass chất béo (Ooh)
tóc inch bốn mươi, bạn bước vào một gói (Ooh)
Camel toe chất béo, bạn có thể nhìn thấy nó từ phía sau
Ah, ah, ah, ah
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Ah)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Cái gì?)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Ah)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Go)[Verse 2]
Bạn bè đi kèm với sợi lông bé (tóc)
Lame-ass hoe không thể so sánh (có thể không)
Hãy talkin' về tôi, nhưng họ được xây dựng giống như một quả lê
Giữ cho rằng vòng tròn shit, không phù hợp trong không vuông
Out-of-hình dạng cuốc không thể ngồi ngay tại đây (Nope)
Big chiến lợi phẩm chó cái, tôi cần hai ghế
Đó là tôi nigga, bitch, tôi không chia sẻ
Nói những gì bạn muốn, bitch, tôi không quan tâm

[Điệp khúc]
My tóc bạn đã bốn mươi inch (tóc)
Bitches thích stare (Yeah)


Chạm vào cô mông (Yeah)
Chó cái, bạn muốn tóc này (Yeah)
chó cái của tôi là xấu (Bad)
Làm cho tất cả bạn cuốc trông buồn (Họ điên)
ass của cô là chất béo (mỡ)
ass của tôi là phẳng

[Verse 3]
Yeah, tôi nói những gì tôi muốn, và tôi có nghĩa những gì tôi nói (Yeah)
Chỉ cần kiểm tra tài khoản của tôi, nó đã có hơn một K (làm việc nó)
Đi ra khỏi nhà nước và trở lại trong một ngày (ngày)
Tôi xuất hiện muộn, nhưng tôi sẽ không bị trì hoãn (Nuh-uh)
Tôi không được làm trò nếu tôi không được gettin' trả
Chó cái, tôi một bữa ăn nhẹ, anh muốn khoai tây chiên với lắc này (Brrr)


Ông nghĩ ông finna đến nằm ngay hôm nay (Woo)
Ông muốn lăn tăn và đưa tôi vào một ngày (Woo, woo)
Nhưng ông không thể bị chết đuối, đó là một hồ
Swishin' như nước, cả hai đều hút
Stylin' đối với chó cái như Erika Tây
Chó cái, tôi là một Barbie, là bạn không thể lấy
Tôi fuck với những đứa trẻ, nhưng tôi không chơi
Runnin' đối với chó cái như tôi là một relay (Woo)
Bạn có thể không sis tôi, chúng tôi không liên quan (Yeah)
Và đó không phải là chó của tôi nếu chúng tôi không gettin' bánh (tóc)

[Điệp khúc]
bạn có bốn mươi inch tóc của tôi (Yeah)
Bitches thích stare (Yeah)


Chạm vào mông cô (là gì?)
Chó cái, bạn muốn tóc này (Uh-huh)
chó cái của tôi là xấu (Yeah)
Làm cho tất cả bạn cuốc trông buồn (gì?)
ass của cô là chất béo (gì?)
ass của tôi là phẳng (Okay)

[Ngưng]
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Ah)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Cái gì?)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Uh)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Ah)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Cái gì?)


Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi (Uh)
Tới chó cái xấu, đi chó cái xấu, đi

[Outro]
Và nếu bạn không Dancin' này
Đó là của làm bạn không phải là một con chó cái xấu thực
Chỉ chó cái xấu có thể liên quan đến thực đi tiêu chó cái xấu
Vâng, chúng tôi ra