MENU

Hey Ya! (DANCE CHALLENGE) OutKast 「Текст」 - Български превод

One, two, three, uh! My baby don't mess around
Because she loves me so, and this I know for sure (Uh)
But does she really wanna
But can't stand to see me walk out the door? (Ah)


Hey Ya! (DANCE CHALLENGE) OutKast 「Текст」

One, two, three, uh! My baby don't mess around
Because she loves me so, and this I know for sure (Uh)
But does she really wanna
But can't stand to see me walk out the door? (Ah)
Don't try to fight the feeling
Cause the thought alone is killing me right now (Uh)
Thank God for Mom and Dad
For sticking two together 'cause we don't know how (C'mon)

[Chorus: André 3000]
Hey ya! Hey ya!
Hey ya! Hey ya!
Hey ya! Hey ya!
Hey ya! Hey ya!

[Verse 2: André 3000]
You think you've got it, oh, you think you've got it
But "got it" just don't get it 'til there's nothing at all (Ah!)
We get together, oh, we get together
But separate's always better when there's feelings involved (Ah)
If what they say is "Nothing is forever"
Then what makes, then what makes, then what makes
Then what makes, what makes, what makes love the exception?
So why oh, why oh, why oh, why oh, why oh


Are we so in denial when we know we're not happy here?
Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance

[Chorus: André 3000]
Hey ya! (Uh-oh) Hey ya! (Uh-oh)
Don't want to meet your daddy
Hey ya! (Uh-oh)
Just want you in my Caddy (Uh-oh)
Hey ya! (Uh-oh)
Don't want to meet your mama (Uh-oh)
Hey ya! Uh-oh
Just want to make you cumma (Uh-oh)
Hey ya! Uh-oh
I'm, I'm, I'm, I'm just being honest (Uh-oh)
Hey ya!
I'm just being honest

[Bridge 1: André 3000]
Hey, alright now, alright now, fellas (Yeah?)
Now, what's cooler than being cool? (Ice Cold!)
I can't hear ya
I say what's, what's cooler than being cool? (Ice Cold!)
Alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright
Alright, alright, alright, alright, alright, alright
Okay now, ladies (Yeah?)


Now, we gon' break this thing down in just a few seconds
Now don't have me break this thing down for nothing
Now I want to see y'all on your baddest behavior
Lend me some sugar, I am your neighbor
Ah, here we go!

[Refrain: André 3000]
Shake it, sh-shake it, shake it, sh-shake it (Uh-oh)
Shake it, sh-shake it, shake it, shake it, sh-shake it (Uh-oh)
Shake it like a Polaroid picture, hey ya!
Shake it, sh-shake it, shake it, sh-shake it
Shake it, shake it (Okay), shake it, sugar
Shake it like a Polaroid picture

[Bridge 2: André 3000]
Now all the Beyoncés and Lucy Lius
And baby dolls, get on the floor
You know what to do, oh, you know what to do
You know what to do

[Chorus: André 3000]
Hey ya! (Uh-oh) Hey ya! (Uh-oh)
Hey ya! (Uh-oh) Hey ya! (Uh-oh, hey ya!)
Hey ya! (Uh-oh) Hey ya! (Oh, oh, uh-oh)
Hey ya! (Uh-oh) Hey ya! (Uh-oh)Hey Ya! (DANCE CHALLENGE) OutKast 「Текст」 - Български превод


Едно, две, три, ъ-ъ! Бебето ми не се забъркваш с около
Защото тя ме обича толкова, а това което знам със сигурност (Uh)
Но все пак наистина искам
Но не мога да понасям да ме види в който прекрачиш прага? (А)
Не се опитвайте да се бори с чувството
Причина мисълта сама ме убива точно сега (Uh)
Благодаря на Бога за мама и татко
За залепване на двете заедно, защото ние не знаем как (Хайде)

[Припев: André 3000]
Хей ти! Хей ти!
Хей ти! Хей ти!
Хей ти! Хей ти!
Хей ти! Хей ти!

[Verse 2: André 3000]
Мислиш ли, че имаш я, о, си мислиш, че съм го
Но "Трябва да го" просто не го получи по-рано няма нищо изобщо (Ah!)
Събираме се, о, ние се събираме
Но отделни винаги е по-добре, когато има чувства, участващи (Ah)
Ако това, което казват е "Нищо не е вечно"
След това, което прави, а след това, което прави, а след това, което прави
След това, което прави, това, което прави, това, което прави любов изключение?
Така че, защо, о, защо, о, защо, о, защо, о, защо о


Толкова ли сме в отричане, когато знаем, че не сме щастливи тук?
Y'all не искам да ме чуеш, просто искам да танцувам

[Припев: André 3000]
Хей ти! (Охо) Ей ти! (Охо)
Не искам да се срещне баща си
Хей ти! (Охо)
Просто искате в моя Caddy (Охо)
Хей ти! (Охо)
Не искам да се срещне майка си (Охо)
Хей ти! Охо
Просто искам да ви накара да се cumma (Охо)
Хей ти! Охо
Сигурен съм, аз съм, аз съм, аз съм просто да бъдем честни (Охо)
Хей ти!
Просто обичам да съм честен

[Мост 1: André 3000]
Ей, добре сега, добре сега, момчета (Наистина ли?)
Сега, това, което е по-хубаво от това да готино? (Ледено студено!)
Не мога да те чуя
Казвам това, което е, това, което е по-хубаво от това да готино? (Ледено студено!)
Добре, добре, добре, добре, добре, добре, добре, добре
Добре, добре, добре, добре, добре, добре
Добре сега, дами (Наистина ли?)


Сега, ние ще минем пробие това нещо надолу, само за няколко секунди
Сега не е нужно да ми счупи това нещо надолу за нищо
Сега искам да видя всички вие по-лошите си поведение
Lend ми малко захар, аз съм твоят съсед
Ах, ето го!

[Припев: André 3000]
Разклати това SH-разклаща, разклатете, той (Охо) SH-разклаща
Разклати това SH-разклаща, разклатете, разклатете, то SH-разклаща (Охо)
Разклатете го като картина Polaroid, хей ти!
Разклати това SH-разклаща, разклатете, то SH-разклаща
Разклати, разклати (Добре), разклатете, захар
Разклатете го като картина Polaroid

[Мост 2: André 3000]
Сега всички Beyoncés и Луси Lius
И скъпи кукли, да получат по пода
Вие знаете какво да правите, о, вие знаете какво да правите
Ти знаеш какво да правиш

[Припев: André 3000]
Хей ти! (Охо) Ей ти! (Охо)
Хей ти! (Охо) Ей ти! (Охо, хей ти!)
Хей ти! (Охо) Ей ти! (О, о, о-ъ-ъ)
Хей ти! (Охо) Ей ти! (Охо)