MENU

WAP - Cardi B 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house (Hol' up)


WAP - Cardi B 「Lời bài hát」

Whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house (Hol' up)
I said certified freak, seven days a week
Wet-ass pussy, make that pullout game weak, woo (Ah)

[Chorus: Cardi B]
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, you fuckin' with some wet-ass pussy
Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy
Give me everything you got for this wet-ass pussy

[Verse 1: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Beat it up, nigga, catch a charge
Extra large and extra hard
Put this pussy right in your face
Swipe your nose like a credit card
Hop on top, I wanna ride
I do a kegel while it's inside
Spit in my mouth, look in my eyes
This pussy is wet, come take a dive
Tie me up like I'm surprised
Let's roleplay, I'll wear a disguise


I want you to park that big Mack truck right in this little garage
Make it cream, make me scream
Out in public, make a scene
I don't cook, I don't clean
But let me tell you how I got this ring (Ayy, ayy)

[Verse 2: Megan Thee Stallion]
Gobble me, swallow me, drip down the side of me (Yeah)
Quick, jump out 'fore you let it get inside of me (Yeah)
I tell him where to put it, never tell him where I'm 'bout to be (Huh)
I'll run down on him 'fore I have a nigga runnin' me (Pow, pow, pow)
Talk your shit, bite your lip (Yeah)
Ask for a car while you ride that dick (While you ride that dick)
You really ain't never gotta fuck him for a thang (Yeah)
He already made his mind up 'fore he came (Ayy, ah)
Now get your boots and your coat for this wet-ass pussy (Ah, ah, ah)
He bought a phone just for pictures of this wet-ass pussy (Click, click, click)
Paid my tuition just to kiss me on this wet-ass pussy (Mwah, mwah, mwah)
Now make it rain if you wanna see some wet-ass pussy (Yeah, yeah)

[Verse 3: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Look, I need a hard hitter, need a deep stroker
Need a Henny drinker, need a weed smoker
Not a garter snake, I need a king cobra
With a hook in it, hope it lean over


He got some money, then that's where I'm headed
Pussy A1 just like his credit
He got a beard, well, I'm tryna wet it
I let him taste it, now he diabetic
I don't wanna spit, I wanna gulp
I wanna gag, I wanna choke
I want you to touch that lil' dangly thing that swing in the back of my throat
My head game is fire, punani Dasani
It's goin' in dry and it's comin' out soggy
I ride on that thing like the cops is behind me (Yeah, ah)
I spit on his mic and now he tryna sign me, woo

[Verse 4: Megan Thee Stallion]
Your honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes
Switch my wig, make him feel like he cheatin'
Put him on his knees, give him somethin' to believe in
Never lost a fight, but I'm lookin' for a beatin' (Ah)
In the food chain, I'm the one that eat ya
If he ate my ass, he's a bottom-feeder
Big D stand for big demeanor
I could make ya bust before I ever meet ya
If it don't hang, then he can't bang
You can't hurt my feelings, but I like pain
If he fuck me and ask "Whose is it?"
When I ride the dick, I'ma spell my name, ah[Chorus: Cardi B]
Yeah, yeah, yeah
Yeah, you fuckin' with some wet-ass pussy
Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy
Give me everything you got for this wet-ass pussy
Now from the top, make it drop, that's some wet-ass pussy
Now get a bucket and a mop, that's some wet-ass pussy
I'm talkin' wap, wap, wap, that's some wet-ass pussy
Macaroni in a pot, that's some wet-ass pussy, huh

[Outro: Al "T" McLaran]
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house
There's some whores in this house


WAP - Cardi B 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này


Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này (Hol' lên)
Tôi nói chứng nhận freak, bảy ngày một tuần
Wet-ass pussy, làm cho điều đó trò chơi rút quân yếu, woo (Ah)

[Chorus: Cardi B]
Vâng vâng vâng vâng
Yeah, bạn fuckin' với một số ướt ass pussy
Mang một cái xô và một lau cho ướt ass pussy này
Hãy cho tôi tất cả mọi thứ bạn đã cho ướt ass pussy này

[Verse 1: Cardi B & Megan Ngài Stallion]
Đánh bại nó lên, nigga, bắt một lần sạc
Thêm lớn và thêm khó khăn
Đặt âm hộ quyền này trong khuôn mặt của bạn
Trượt mũi của bạn như một thẻ tín dụng
Hop trên đầu trang, tôi muốn đi xe
Tôi làm một Kegel trong khi đó bên trong
Spit trong miệng của tôi, cái nhìn trong mắt tôi
âm hộ Đây là ướt, đến tham gia một bổ nhào
Buộc tôi như tôi ngạc nhiên
Hãy roleplay, tôi sẽ mặc một ngụy trang
Tôi muốn bạn đậu mà lớn Mack xe tải ngay trong gara này chút
Làm cho nó kem, làm cho tôi la hét
Ra ở nơi công cộng, làm một cảnh


Tôi không nấu ăn, tôi làm không sạch
Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết làm thế nào tôi có chiếc nhẫn này (Ayy, ayy)

[Verse 2: Megan Ngài Stallion]
Gobble tôi, nuốt tôi, nhỏ giọt xuống bên cạnh tôi (Yeah)
Nhanh lên, nhảy ra trước khi anh để nó đi vào bên trong tôi (Yeah)
Tôi nói với anh ấy nơi để đặt nó, không bao giờ nói với anh ấy nơi tôi 'bout được (Huh)
Tôi sẽ chạy xuống trên anh ta 'fore Tôi có một nigga runnin' tôi (Pow, pow, pow)
Nói chuyện đi tiêu của bạn, cắn môi của bạn (Yeah)
Yêu cầu một chiếc xe trong khi bạn đi xe tinh ranh (Trong khi bạn đi xe tinh ranh)
Bạn thực sự không phải là không bao giờ Gotta fuck anh ta cho một thang (Yeah)
Ông đã thực hiện tâm trí của mình lên 'fore ông đến (Ayy, ah)
Bây giờ có được khởi động và chiếc áo khoác của mình cho ướt ass pussy này (Ah, ah, ah)
Ông mua một chiếc điện thoại chỉ dành riêng cho hình ảnh của ướt ass pussy này (Click, nhấp chuột, nhấp chuột)
Đóng học phí của tôi chỉ để hôn tôi trên ướt ass pussy này (mwah, mwah, mwah)
Bây giờ làm cho nó mưa nếu bạn muốn xem một số ướt ass pussy (Yeah, yeah)

[Verse 3: Cardi B & Megan Ngài Stallion]
Hãy nhìn xem, tôi cần một hitter cứng, cần một Stroker sâu
Cần một người nghiện rượu Henny, cần một người hút thuốc cỏ dại
Không phải là một con rắn sọc, tôi cần một con rắn hổ mang vua
Với một cái móc ở trong đó, hy vọng nó dựa trên
Ông có một số tiền, sau đó, nơi tôi đang đứng đầu
Pussy A1 giống như tín dụng của mình
Ông có một bộ râu, tốt, tôi tryna ướt nó


Tôi để cho anh ta nếm thử, bây giờ anh mắc bệnh tiểu đường
Tôi làm nhổ không muốn, tôi muốn nuốt chửng
Tôi muốn bịt miệng, tôi muốn nghẹt thở
Tôi muốn anh chạm vào mà lil' bị thắt gẫy nơi điều mà đu ở phía sau của cổ họng của tôi
trò chơi đầu của tôi là lửa, punani Dasani
Nó goin' ở nơi khô ráo và nó comin' ra sũng nước
Tôi đi xe trên rằng điều như cảnh sát ở phía sau tôi (Yeah, ah)
Tôi nhổ vào mic của mình và bây giờ ông tryna ký tôi, woo

[Verse 4: Megan Ngài Stallion]
danh dự của bạn, tôi là một con chó cái quái, còng tay, dây xích
Chuyển tóc giả của tôi, làm cho anh ta cảm thấy như ông Cheatin'
Đưa anh ta trên đầu gối của mình, cho anh ta somethin' tin vào
Không bao giờ bị mất một cuộc chiến, nhưng tôi đang lookin' cho một beatin' (Ah)
Trong chuỗi thức ăn, tôi là người mà ăn ya
Nếu ông ăn ass của tôi, anh ấy là một từ dưới nạp
Big D đại diện cho thái độ lớn
Tôi có thể làm cho ya phá sản trước khi tôi gặp ya
Nếu nó không treo, sau đó anh ta không thể đập
Bạn không thể làm tổn thương cảm xúc của mình, nhưng tôi như đau
Nếu anh fuck tôi và hỏi "ai?"
Khi tôi đi xe tinh ranh, Tôi là đánh vần tên của tôi, ah

[Chorus: Cardi B]
Yeah yeah yeah


Yeah, bạn fuckin' với một số ướt ass pussy
Mang một cái xô và một lau cho ướt ass pussy này
Hãy cho tôi tất cả mọi thứ bạn đã cho ướt ass pussy này
Bây giờ từ trên xuống, làm cho nó thả, đó là một số ướt ass pussy
Bây giờ có được một cái xô và một lau, đó là một số ướt ass pussy
Tôi đang talkin' wap, wap, wap, đó là một số ướt ass pussy
Macaroni trong một nồi, đó là một số ướt ass pussy, huh

[Phần kết: Al "T" McLaran]
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này
Có một số gái điếm trong căn nhà này