MENU

NDA - Billie Eilish 「TEXT」 - Slovenský preklad

When I be shutting down shows
Im bringing my guys
Chilling backstage with a hotspice
Caramel tanned yeah she cooked right


NDA - Billie Eilish 「TEXT」

When I be shutting down shows
Im bringing my guys
Chilling backstage with a hotspice
Caramel tanned yeah she cooked right
That recipe finna make a good night
And come on let me get a little taster
Cah your all man i wouldn't waste ya
As long as your my Mrs
I'm your savior
Cah your the only reason I'm not a failure
Cause I love the shape of you mama
I wanna put my hands on ya
She said she wanna roll with a G
So baby come fuck with me
So baby come fuck with a real nigga
I ain't got much
I keep it real with ya
South Side
South Side
Where the G's at?
Mi nah beg friend
Mi nah idiot

Now, I can't change the past, but


A man's gotta man up
It's hard to believe, tch
Sometimes, I get the best of me
Now, I'm doing what I can, but
I'm a man, not a damn chump
I can say it if you need
But I'd rather let the ink bleed

I've been chilling on the blocks like a lowlife
But finna make it out that's a good life
High life
My Life
When I be shutting down shows
I'm bringing my guys
I've been chilling on the blocks like a lowlife
But finna make it out that's a good life
High life
My Life
When I be shutting down shows
I'm bringing my guys

[Bridge]
She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee


Girl come through go low-low
She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee
Girl come through go low-low

Them man won't do man screw man
Cah the girl want me not them man there
Them man
Them man
Them man
We nah give two fucks bout them man
I don't buss no nine or skengman
But your girl want come round my man
I tell just hold the ting steady
Pull back (uhh)
Just bussed man semi

She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee
Girl come through go low-low
She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee


Girl come through go low-low

Some got hits about the racks that they earn
Say there's Benjamins and Jacksons in their pockets to burn
But when they shoot the video, producers pass around a bucket
Full of rented jewelry for them to rock and return
I know a straight edge rapper who acts like a sheep herder
A vegan on the mic, who's screaming that meat's murder
But when everybody's sleeping, he be creeping
Slugging back the whiskey, hating himself and sneaking a cheeseburger
There's a pop idol at the top of the charts
And when her record's being cut, she's on the beach in St. Bart's
While a session singer, who didn't have the face to make it
Signs a nondisclosure agreement and belts out her parts
It's hard, 'cause I got bars that are big-uppin' Woody Allen
But maybe he's a predator who's digging-in his talons
There's a balance, and often I don't know how to feel
In a fake and tainted world, seek the real


NDA - Billie Eilish 「TEXT」 - Slovenský preklad


Keď som sa vypína show
Im prinášať svoje chlapov
Chladenie zákulisí s hotspice
Karamel vyčinené jo varila pravdu
Že recept Finna robiť dobrú noc
A poď nechaj ma trochu ochutnávku


Cah vašej všetkou človekom by som nestrácal ya
Tak dlho, ako vaše mojej pani
Som tvoj spasiteľ
CAH svoj jediný dôvod, prečo nie som zlyhanie
Príčinou Milujem tvar vás mame
Chcem dať ruky na teba
Povedala, že chcem vrátiť s G
Takže dieťa príde do riti so mnou
Takže dieťa príde do riti s reálnym nigga
nemám moc
Aj ju udržali v reálnom s tebou
Južná strana
Južná strana
V prípade, že G je na?
Mi nah žobrať kamarát
Mi nah idiot

Teraz nemôžem zmeniť minulosť, ale
Mužská musím man up
Je ťažké uveriť, tch
Niekedy som si to najlepšie zo mňa
Teraz robím, čo môžem, ale
Som muž, nie sakra vôl
Môžem to povedať, či budete potrebovať
Ale ja by som radšej nechal atramentovou krvácanieBol som chladenie na bloky ako lowlife
Ale Finna, aby to, že je to dobrý život
Sladký život
Môj život
Keď som sa vypína show
Nesiem svoje chlapov
Bol som chladenie na bloky ako lowlife
Ale Finna, aby to, že je to dobrý život
Sladký život
Môj život
Keď som sa vypína show
Nesiem svoje chlapov

[Most]
Ona Koolie zlé a boujee
Dostal krivky a krivky s korisťou
Potrebu finančných prostriedkov na fondy, ako je Kojo ayee
Dievča prejsť go low-low
Ona Koolie zlé a boujee
Dostal krivky a krivky s korisťou
Potrebu finančných prostriedkov na fondy, ako je Kojo ayee
Dievča prejsť go low-low

Je človek neurobí človeka skrutkou muža


Cah dievča chcieť, aby som to im tam človek
je muž
je muž
je muž
My nah dať dve fucks záchvat ne muža
Nemám zbernice nie deväť alebo skengman
Ale vaše dievča chce prísť koleso svojho muža
Hovorím len držať Ting ustálený
Pull back (Uhh)
Len bussed muž polo

Ona Koolie zlé a boujee
Dostal krivky a krivky s korisťou
Potrebu finančných prostriedkov na fondy, ako je Kojo ayee
Dievča prejsť go low-low
Ona Koolie zlé a boujee
Dostal krivky a krivky s korisťou
Potrebu finančných prostriedkov na fondy, ako je Kojo ayee
Dievča prejsť go low-low

Niektorí dostali hity z regálov, ktoré zarábajú
Povedzme, že to Benjamins a Jacksons vo vreckách spáliť
Ale keď strieľať videa, producenti prechádzajú okolo vedra
Plná prenajatom šperkov pre nich skale a návrate
Poznám okraj rapper priamy kto sa chová ako ovce herder


Vegánska na mic, kto kričí vraždu, že mäso je
Ale keď spí každý sa bude plazivý
Udierať späť whisky, nenávidel sám seba a tajne cheeseburger
Je tu pop idol na vrchole hitparád
A keď sa jej záznam je rezaný, že je na pláži v meste St. Bart je
Kým speváčka relácie, ktorí nemali tvár, aby ho
Podpísal dohodu o mlčanlivosti a remene von jej častí
Je to ťažké, pretože mám tyče, ktoré sú veľké uppin "Woody Allen
Ale možno je to dravec, ktorý je kopanie-in jeho pazúry
Tam je rovnováha a často nevedia, ako sa cítite
V falošné a poškvrnené svete usilovať o skutočnú