MENU

Everybody Dies - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Everybody dies
Everybody fucking dies
We don't give a fuck 'cause everybody fucking dies
Might as well fuck shit up while we're alive


Everybody Dies - Billie Eilish 「Lời bài hát」

Everybody dies
Everybody fucking dies
We don't give a fuck 'cause everybody fucking dies
Might as well fuck shit up while we're alive
cause everybody dies
Everybody fucking dies

Do drugs 'cause you're gonna die anyway
Fuck anything that moves 'cause it's gonna fuck anyway
Get a shit tattoo on your neck on holiday
Why not? it's your birthday
Your fucking birthday

Life, it's really all the same to me
I never thought I'd live to see
Another opportunity
Of being on the end of all the lies
This isn't how it's s'posed to be
They're gonna call the cops on me
Philosophical detention scheme
Survival of the bitterness

[Pre-Chorus 1]
Consecrate, why escape


God, we're already here
Furthermore, nevermore
Nothing short of the longest way out of here

[Chorus]
(We are) Another taste of the penalty
(We are) A little late for the apathy
(We are) The all alone, I gotta say
Everybody dies on a birthday

Everybody dies
Everybody fucking dies
We don't give a fuck 'cause everybody fucking dies
Might as well fuck shit up while we're alive
cause everybody dies
Everybody fucking dies

Imagine we never die and we always live
Imagine we never take and we always give
Imagine we never stay and we always go
Imagine we worth gold and we never know

I open up fire somewhat dancin' to the night
I know there's nothing to ever, to live is just to dream
And when we wake up, what are we? Where were we? Oh, no


And I cannot wait to fly, sorry, rowing through my life


Everybody Dies - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Mọi người đều chết
chết tất cả mọi người chết tiệt
Chúng tôi không đưa ra một quái 'gây chết tất cả mọi người chết tiệt
Cũng có thể quái shit lên trong khi chúng tôi vẫn còn sống
nguyên nhân chết tất cả mọi người
chết tất cả mọi người chết tiệt

Do nguyên nhân thuốc 'bạn đang gonna chết nào
Quái gì mà di chuyển vì nó sẽ quái nào
Nhận một hình xăm shit trên cổ của bạn trong kỳ nghỉ
Tại sao không? đó là ngày sinh nhật của bạn
sinh nhật chết tiệt của bạn

Cuộc sống, nó thực sự tất cả các same to me
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi muốn sống để xem
Cơ hội khác
Trở về khi kết thúc tất cả những điều dối trá
Đây không phải là cách nó s'posed được
Họ sẽ gọi cảnh sát vào tôi
chương trình giam giữ triết học
Sự tồn tại của sự cay đắng

[Pre-Chorus 1]


Hiến, thoát tại sao
Thiên Chúa, chúng tôi đã ở đây
Hơn nữa, không bao giờ nữa
Không có gì ngắn của con đường dài nhất ra khỏi đây

[Điệp khúc]
(Chúng tôi) Một hương vị của hình phạt
(Chúng tôi) Một chút trễ cho sự thờ ơ
(Chúng tôi) Các chỉ có một mình, tôi phải nói
chết tất cả mọi người trên một sinh nhật

Mọi người đều chết
chết tất cả mọi người chết tiệt
Chúng tôi không đưa ra một quái 'gây chết tất cả mọi người chết tiệt
Cũng có thể quái shit lên trong khi chúng tôi vẫn còn sống
nguyên nhân chết tất cả mọi người
chết tất cả mọi người chết tiệt

Hãy tưởng tượng chúng ta không bao giờ chết và chúng tôi luôn sống
Hãy tưởng tượng chúng ta không bao giờ mất và chúng tôi luôn cung cấp cho
Hãy tưởng tượng chúng ta không bao giờ ở lại và chúng tôi luôn đi
Hãy tưởng tượng chúng ta giá trị vàng và chúng tôi không bao giờ biết

Tôi mở ra lửa hơi Dancin' đến đêm
Tôi biết có của gì để bao giờ hết, để sống chỉ để mơ là


Và khi chúng ta thức dậy, chúng ta là gì? Chung ta đa ở đâu? Ôi không
Và tôi không thể chờ đợi để bay, xin lỗi, chèo thuyền qua cuộc đời tôi