MENU

Little Mix & Saweetie - Confetti 「TEXT」 - Český překlad

Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Let's go
We wanna celebrate
Like we in the club every day
Got all my friends here with me


Little Mix & Saweetie - Confetti 「TEXT」

Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Let's go
We wanna celebrate
Like we in the club every day
Got all my friends here with me
And I don't need ya, I don't need ya
Got this dress up on me
So I don't need your stress up on me
Baby, we're done, c'est la vie
Now I don't need ya, I don't need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]
Shoulda left your ass from time ago
Didn't love me then, but now I do
I used to sit at home and cry for you
Diamonds on my neck, I shine for you
Ain't blockin' my blessings anymore
Never be the girl I was before
I'ma let the good things in my life rain down

[Chorus: Jade, Leigh-Anne]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me
So VIP
All of my dreams


From the sky, drop like confetti (Drop it down)
You're missin' me
But I'm finally free
I got what I need
So let it rain down like confetti

[Verse 2: Jade, Perrie]
Flashin' lights
I ain't got a worry on my mind
Know that you're mad I realised
That I don't need ya, I don't need ya
So, DJ, say my name
Like it's my birthday
You're just a memory
And, boy, I don't need ya, I don't need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade]
Shoulda left your ass from time ago (Time ago)
Didn't love me then, but now I do (Now I do)
I'ma let the good things in my life rain down

[Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me (On me, yeah)
So VIP


All of my dreams
From the sky, drop like confetti (Woah, drop it down)
You're missin' me (You're missin' me)
But I'm finally free (Finally free)
I got what I need
So let it rain down (Rain like confetti)

[Post-Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Oh, la-la-la, let it rain down (Rain down)
Oh, la-la-la, let it rain down (Let it, let it rain down)
Oh, la-la-la, let it rain down (Let it rain down)
Oh, la-la-la, let it rain

[Verse 3: Saweetie & Perrie]
So my girl hit me up about a fuckboy dude
I said, "Hold on, hold on, what he say he did to you?"
Caught him sendin' dick pics and a couple of nudes
Shit, we can chop it off and I'ma Bobbitt in stew
I don't play that shit (No, no), beat his ass on (Slow-mo)
Ride or die on go-go, nigga, I'm a Yoko Ono (Ono)
I'm an artsy bitch, you're gonna miss these lips
Now I'ma have to slap yours with my Swavorski tips (That's right)
I'm a Cancer baby, but I got Scorpio ways
Credit high on all my cards, top one is my face
Get a pedi in my Tessie, yeah, there's plenty of space


New it-girl on the block, they all copy and paste
Face on Halle, body on Chloe, yeah
Giving you a chance, I might give it to your homie
Mood on petty, so promiscuous, you ain't gettin' this (Oh)

[Chorus: Leigh-Anne with Jade, Perrie]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me
So VIP
All of my dreams
From the sky, drop like confetti (All of my dreams, woah)
You're missin' me (You're missin' me)
I'm finally free (But I'm finally free)
I got what I need (I got what I need)
So let it rain down like confetti

[Outro: Jade]
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, let it rain down (Oh, la-la-la, let it rain)


Little Mix & Saweetie - Confetti 「TEXT」 - Český překlad


Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (OH) Pojďme
Chceme oslavit
Jako my v klubu každý den


Dostal všechny své přátele s sebou
A nepotřebuju tě, nepotřebuju tě
Mám tyto šaty na mě
Takže nepotřebuji stres na mě
Baby, my jsme udělali, c'est la vie
Teď nepotřebuji tě, nepotřebuju tě

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]
Měl opustil svůj zadek z doby před
Copak mě nemiluješ té doby, ale teď dělám
Kdysi jsem sedět doma a brečet pro vás
Diamanty na krku, já svítit pro vás
Není blockin' moje požehnání už
Nikdy se dívka jsem byl předtím
I'ma nechat dobré věci v mém životě pršet

[Chorus: Jade, Leigh-Anne]
Z oblohy padat jako konfety
Všechny oči na mě
takže VIP
Všechny mé sny
Z oblohy, pokles jako konfety (Drop dolů)
Jsi missin' me
Ale já jsem konečně volná
Dostal jsem to, co potřebuji


Tak ať to pršet jako konfety

[Verse 2: Jade, Perrie]
Bléskají světla
Nemám strach o mé mysli
Vím, že jsi blázen jsem si uvědomil,
Že Nepotřebuji tě, nepotřebuju tě
Takže, DJ, říkají moje jméno
Stejně jako je to moje narozeniny
Jsi jen vzpomínka
A kluk, nepotřebuju tě, nepotřebuju tě

[Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade]
Měl opustil svůj zadek z doby před časem (Před)
Copak mě nemiluješ té doby, ale teď mám (Teď já)
I'ma nechat dobré věci v mém životě pršet

[Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Z oblohy padat jako konfety
Všechny oči se na mě (na mě, jo)
takže VIP
Všechny mé sny
Z oblohy, pokles jako konfety (Woah, umístěte jej dolů)
Jsi missin' mně (Ty jsi missin' me)
Ale já jsem konečně volná (Konečně zdarma)


Dostal jsem to, co potřebuji
Tak ať prší (Rain jako konfety)

[Post-Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Oh, la-la-la, ať prší dolů (prší)
Oh, la-la-la, ať prší dolů (Nech to, ať prší dolů)
Oh, la-la-la, ať prší dolů (ať prší dolů)
Oh, la-la-la, ať prší

[Verse 3: Saweetie & Perrie]
Takže moje holka mě zasáhla až o fuckboy vole
Řekl jsem: „Vydrž, vydrž, co říkají ti udělal?“
Chytil ho posílám Dick fotky a pár aktů
Do prdele, můžeme chop ji a I'ma Bobbitt do guláše
Nechci hrát to hovno (ne, ne), porazil jeho zadek (Slow-mo)
Ride nebo zemřít na go-go, nigga, jsem Yoko Ono (Ono)
Jsem diletantský děvka, budeš chybět tyto rty
Nyní I'ma muset plácnout vy se svými tipy Swavorski (to je vpravo)
Jsem Cancer miminko, ale mám Scorpio způsoby
Credit vysoko na všech svých karet, nejvyšší z nich je můj obličej
Získat Pedi v mém Tessie, jo, je tu spousta prostoru
New ho dívka na bloku, všichni kopírování a vkládání
Tvář na Halle, tělo na Chloe, yeah
Takže máte šanci, mohl bych dát ji do svého homie
Nálada na drobné, tak promiskuitní, ty není dostání to (Oh)[Chorus: Leigh-Anne s Jade, Perrie]
Z oblohy padat jako konfety
Všechny oči na mě
takže VIP
Všechny mé sny
Z oblohy padat jako konfety (všechny mé sny, woah)
Jsi missin' mně (Ty jsi missin' me)
Jsem konečně volná (Ale já jsem konečně volná)
Dostal jsem to, co potřebuji (mám co potřebuji)
Tak ať to pršet jako konfety

[Outro: Jade]
Oh, la-la-la, ať prší dolů
Oh, la-la-la, ať prší dolů
Oh, la-la-la, ať prší dolů
Oh, ať prší dolů (Oh, la-la-la, ať prší)