MENU

Little Mix & Saweetie - Confetti 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Let's go
We wanna celebrate
Like we in the club every day
Got all my friends here with me


Little Mix & Saweetie - Confetti 「Lời bài hát」

Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Let's go
We wanna celebrate
Like we in the club every day
Got all my friends here with me
And I don't need ya, I don't need ya
Got this dress up on me
So I don't need your stress up on me
Baby, we're done, c'est la vie
Now I don't need ya, I don't need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]
Shoulda left your ass from time ago
Didn't love me then, but now I do
I used to sit at home and cry for you
Diamonds on my neck, I shine for you
Ain't blockin' my blessings anymore
Never be the girl I was before
I'ma let the good things in my life rain down

[Chorus: Jade, Leigh-Anne]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me
So VIP
All of my dreams


From the sky, drop like confetti (Drop it down)
You're missin' me
But I'm finally free
I got what I need
So let it rain down like confetti

[Verse 2: Jade, Perrie]
Flashin' lights
I ain't got a worry on my mind
Know that you're mad I realised
That I don't need ya, I don't need ya
So, DJ, say my name
Like it's my birthday
You're just a memory
And, boy, I don't need ya, I don't need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade]
Shoulda left your ass from time ago (Time ago)
Didn't love me then, but now I do (Now I do)
I'ma let the good things in my life rain down

[Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me (On me, yeah)
So VIP


All of my dreams
From the sky, drop like confetti (Woah, drop it down)
You're missin' me (You're missin' me)
But I'm finally free (Finally free)
I got what I need
So let it rain down (Rain like confetti)

[Post-Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Oh, la-la-la, let it rain down (Rain down)
Oh, la-la-la, let it rain down (Let it, let it rain down)
Oh, la-la-la, let it rain down (Let it rain down)
Oh, la-la-la, let it rain

[Verse 3: Saweetie & Perrie]
So my girl hit me up about a fuckboy dude
I said, "Hold on, hold on, what he say he did to you?"
Caught him sendin' dick pics and a couple of nudes
Shit, we can chop it off and I'ma Bobbitt in stew
I don't play that shit (No, no), beat his ass on (Slow-mo)
Ride or die on go-go, nigga, I'm a Yoko Ono (Ono)
I'm an artsy bitch, you're gonna miss these lips
Now I'ma have to slap yours with my Swavorski tips (That's right)
I'm a Cancer baby, but I got Scorpio ways
Credit high on all my cards, top one is my face
Get a pedi in my Tessie, yeah, there's plenty of space


New it-girl on the block, they all copy and paste
Face on Halle, body on Chloe, yeah
Giving you a chance, I might give it to your homie
Mood on petty, so promiscuous, you ain't gettin' this (Oh)

[Chorus: Leigh-Anne with Jade, Perrie]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me
So VIP
All of my dreams
From the sky, drop like confetti (All of my dreams, woah)
You're missin' me (You're missin' me)
I'm finally free (But I'm finally free)
I got what I need (I got what I need)
So let it rain down like confetti

[Outro: Jade]
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, let it rain down (Oh, la-la-la, let it rain)


Little Mix & Saweetie - Confetti 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Ít Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Hãy đi
Chúng tôi muốn tôn vinh
Giống như chúng tôi trong câu lạc bộ mỗi ngày


Có tất cả bạn bè của tôi ở đây với tôi
Và tôi không cần ya, tôi không cần ya
Got váy này lên trên tôi
Vì vậy, tôi không cần phải căng thẳng của bạn lên trên tôi
Baby, chúng tôi thực hiện, c'est la vie
Bây giờ tôi không cần ya, tôi không cần ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]
Shoulda trái ass của bạn từ thời gian trước đây
Không yêu tôi rồi, nhưng bây giờ tôi làm
Tôi thường ngồi ở nhà và khóc vì em
Kim cương trên cổ của tôi, tôi tỏa sáng cho bạn
Không blockin' phước lành của tôi nữa
Không bao giờ là cô gái tôi đã trước
Tôi là để cho những điều tốt đẹp trong mưa xuống cuộc đời tôi

[Chorus: Jade, Leigh-Anne]
Từ trên trời xuống, thả như confetti
Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi
Vì vậy, VIP
Tất cả những giấc mơ của tôi
Từ trên trời xuống, thả như confetti (Drop nó xuống)
Bạn đang missin' tôi
Nhưng tôi cuối cùng miễn phí
Tôi nhận được những gì tôi cần


Vì vậy, để cho nó mưa xuống như confetti

[Verse 2: Jade, Perrie]
đèn Flashin'
Tôi không có một lo lắng trong tâm trí của tôi
Biết rằng bạn đang điên tôi nhận ra
Mà tôi không cần ya, tôi không cần ya
Vì vậy, DJ, nói tên tôi
Như đó là sinh nhật của tôi
Bạn chỉ là ký ức thôi
Và, cậu bé, tôi không cần ya, tôi không cần ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade]
Shoulda trái ass của bạn từ thời gian trước đây (Thời gian trước)
Không yêu tôi rồi, nhưng bây giờ tôi làm (Bây giờ tôi làm)
Tôi là để cho những điều tốt đẹp trong mưa xuống cuộc đời tôi

[Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Từ trên trời xuống, thả như confetti
Tất cả các mắt vào tôi (Trên tôi, yeah)
Vì vậy, VIP
Tất cả những giấc mơ của tôi
Từ trên trời xuống, thả như confetti (Woah, thả nó xuống)
Bạn đang missin' tôi (bạn đang missin' tôi)
Nhưng tôi cuối cùng cũng miễn phí (Cuối cùng miễn phí)


Tôi nhận được những gì tôi cần
Vì vậy, để cho nó mưa xuống (Mưa như confetti)

[Post-Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa xuống (mưa xuống)
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa xuống (Let it, hãy để nó mưa xuống)
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa xuống (Let it mưa xuống)
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa

[Verse 3: Saweetie & Perrie]
Vì vậy, cô gái của tôi đánh tôi chiếm khoảng một dude fuckboy
Tôi nói, "Khoan đã, giữ trên, những gì ông nói ông đã làm đối với bạn?"
Bắt ông sendin bức ảnh tinh ranh và một vài khoả thân
Chết tiệt, chúng ta có thể chặt nó đi và tôi là một Bobbitt trong hầm
Tôi không chơi mà shit (Không, không), đánh bại ass của mình trên (Slow-mo)
Ride hoặc chết trên đường đi-đi, nigga, tôi là một Yoko Ono (Ono)
Tôi là một con chó cái nghệ thuật, bạn sẽ nhớ về những đôi môi
Bây giờ tôi là phải bạn tát với những mẹo Swavorski của tôi (đó là bên phải)
Tôi là một đứa bé ung thư, nhưng tôi có cách Scorpio
cao tín dụng trên tất cả các thẻ của tôi, đầu một là khuôn mặt của tôi
Nhận một pedi trong Tessie tôi, yeah, có rất nhiều không gian
New it-cô gái trên khối, tất cả họ đều sao chép và dán
Khuôn mặt trên Halle, cơ thể trên Chloe, yeah
Đem lại cho bạn một cơ hội, tôi có thể đưa nó cho homie của bạn
Tâm trạng trên nhỏ, vì vậy lăng nhăng, bạn không gettin' này (Oh)[Chorus: Leigh-Anne với Jade, Perrie]
Từ trên trời xuống, thả như confetti
Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi
Vì vậy, VIP
Tất cả những giấc mơ của tôi
Từ trên trời xuống, thả như confetti (Tất cả của những giấc mơ của tôi, woah)
Bạn đang missin' tôi (bạn đang missin' tôi)
Tôi cuối cùng cũng miễn phí (Nhưng tôi cuối cùng cũng miễn phí)
Tôi nhận được những gì tôi cần (tôi nhận được những gì tôi cần)
Vì vậy, để cho nó mưa xuống như confetti

[Phần kết: Jade]
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa xuống
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa xuống
Oh, la-la-la, hãy để nó mưa xuống
Oh, hãy để nó mưa xuống (oh, la-la-la, hãy để nó mưa)