MENU

Little Mix & Saweetie - Confetti 「Текст」 - Български превод

Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Let's go
We wanna celebrate
Like we in the club every day
Got all my friends here with me


Little Mix & Saweetie - Confetti 「Текст」

Little Mix (Oh) Saweetie, hmm (Oh) Let's go
We wanna celebrate
Like we in the club every day
Got all my friends here with me
And I don't need ya, I don't need ya
Got this dress up on me
So I don't need your stress up on me
Baby, we're done, c'est la vie
Now I don't need ya, I don't need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]
Shoulda left your ass from time ago
Didn't love me then, but now I do
I used to sit at home and cry for you
Diamonds on my neck, I shine for you
Ain't blockin' my blessings anymore
Never be the girl I was before
I'ma let the good things in my life rain down

[Chorus: Jade, Leigh-Anne]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me
So VIP
All of my dreams


From the sky, drop like confetti (Drop it down)
You're missin' me
But I'm finally free
I got what I need
So let it rain down like confetti

[Verse 2: Jade, Perrie]
Flashin' lights
I ain't got a worry on my mind
Know that you're mad I realised
That I don't need ya, I don't need ya
So, DJ, say my name
Like it's my birthday
You're just a memory
And, boy, I don't need ya, I don't need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade]
Shoulda left your ass from time ago (Time ago)
Didn't love me then, but now I do (Now I do)
I'ma let the good things in my life rain down

[Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me (On me, yeah)
So VIP


All of my dreams
From the sky, drop like confetti (Woah, drop it down)
You're missin' me (You're missin' me)
But I'm finally free (Finally free)
I got what I need
So let it rain down (Rain like confetti)

[Post-Chorus: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
Oh, la-la-la, let it rain down (Rain down)
Oh, la-la-la, let it rain down (Let it, let it rain down)
Oh, la-la-la, let it rain down (Let it rain down)
Oh, la-la-la, let it rain

[Verse 3: Saweetie & Perrie]
So my girl hit me up about a fuckboy dude
I said, "Hold on, hold on, what he say he did to you?"
Caught him sendin' dick pics and a couple of nudes
Shit, we can chop it off and I'ma Bobbitt in stew
I don't play that shit (No, no), beat his ass on (Slow-mo)
Ride or die on go-go, nigga, I'm a Yoko Ono (Ono)
I'm an artsy bitch, you're gonna miss these lips
Now I'ma have to slap yours with my Swavorski tips (That's right)
I'm a Cancer baby, but I got Scorpio ways
Credit high on all my cards, top one is my face
Get a pedi in my Tessie, yeah, there's plenty of space


New it-girl on the block, they all copy and paste
Face on Halle, body on Chloe, yeah
Giving you a chance, I might give it to your homie
Mood on petty, so promiscuous, you ain't gettin' this (Oh)

[Chorus: Leigh-Anne with Jade, Perrie]
From the sky, drop like confetti
All eyes on me
So VIP
All of my dreams
From the sky, drop like confetti (All of my dreams, woah)
You're missin' me (You're missin' me)
I'm finally free (But I'm finally free)
I got what I need (I got what I need)
So let it rain down like confetti

[Outro: Jade]
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, la-la-la, let it rain down
Oh, let it rain down (Oh, la-la-la, let it rain)


Little Mix & Saweetie - Confetti 「Текст」 - Български превод


Little Mix (О) Saweetie, хмм вървят (О) Нека
Искаме да празнуваме
Както ние в клуба всеки ден


Имаш всички мои приятели тук с мен
И аз не се нуждаят от теб, аз не се нуждаят от теб
Имаш ли тази рокля от мен
Така че аз не се нуждаят от стреса от мен
Скъпи, ние сме готови, c'est е животът
Сега не е нужно те, не ми трябва нали

[Pre-Припев: Лий-Ан]
Трябваше лявата си задника от време преди
Нима не ме обичаш след това, но сега правя
Използвах да си седят вкъщи и да плача за теб
Diamonds на врата ми, аз блестят за вас
Не е ли blockin "моята благословия повече
Никога не е момиче, което беше преди
Аз съм нека хубавите неща в живота ми дъжда

[Припев: Jade, Leigh-Anne]
От небето, капка като конфети
Всички погледи върху мен
Така VIP
Всички мечтите ми
От небето, капка като конфети (Drop го надолу)
Ти си липсваш "ми
Но най-накрая съм свободен
Имам това, което трябва


Така че нека да го изсипе като конфети

[Verse 2: Jade, Perrie]
светлини Flashin "
Аз не се имам притеснение в съзнанието ми
Знам, че си луд разбрах
Това не ми трябва нали, аз не се нуждаят от теб
Така че, DJ, да кажем името ми
Подобно на това е моят рожден ден
Ти си само спомен
И, момче, аз не се нуждаят от теб, аз не се нуждаят от теб

[Pre-Припев: Лий-Ан, Jade]
Трябваше лявата си задника от преди време (преди време)
Нима не ме обичаш след това, но сега правя (Сега аз правя)
Аз съм нека хубавите неща в живота ми дъжда

[Припев: Perrie, Leigh-Anne, Jade]
От небето, капка като конфети
Всички погледи върху мен (на мен, да)
Така VIP
Всички мечтите ми
От небето, капка като конфети (Woah, пуснете го надолу)
Ти си липсваш "ми (вие сте липсваш" мен)
Но най-накрая съм свободен (Накрая безплатно)


Имам това, което трябва
Така че нека да вали надолу (Rain като конфети)

[Post-Припев: Perrie, Лий-Ан, Jade]
О, ла-ла-ла, нека вали надолу (дъжда)
О, ла-ла-ла, нека вали надолу (това Нека, нека вали надолу)
О, ла-ла-ла, нека вали надолу (Нека вали надолу)
О, ла-ла-ла, нека го дъжд

[Verse 3: Saweetie & Perrie]
Така че моето момиче ме удари около fuckboy пич
Казах: "Дръж се, дръж се, това, което той каже, че той е направил за вас?"
хвана го пращам Дик снимки и няколко голи тела
Мамка му, можем да го отреже и аз съм Bobbitt в яхния
Аз не играя, че лайна (Не, не), победи задника на (Slow-Mo)
Ride или да умре на дискотечен, негро, аз съм Йоко Оно (Ono)
Аз съм артистична кучка, ти ще пропусне тези устни
Сега аз съм трябва да шамар твое с моите съвети Swavorski (Точно така)
Аз съм бебе рак, но аз имам Скорпион начини
Credit високо на всички мои карти, най-добре от тях е лицето ми
Вземете Pedi в моя Теси, да, има изобилие от пространство
New това момиче в квартала, те всички копирате и поставяте
Лице на Хале, тялото на Chloe, да
Това ви дава шанс, мога да го дам на вашия приятелю
Настроение за дребни, така безразборен, ти не получаваш "това (О)[Припев: Leigh-Anne с Jade, Perrie]
От небето, капка като конфети
Всички погледи върху мен
Така VIP
Всички мечтите ми
От небето, капка като конфети (Всички мечтите ми, полудяхме)
Ти си липсваш "ми (вие сте липсваш" мен)
Аз съм най-накрая свободен (Но аз съм най-накрая свободен)
Имам това, което е необходимо (аз имам това, което ми трябва)
Така че нека да го изсипе като конфети

[Outro: Jade]
О, ла-ла-ла, нека го изсипе
О, ла-ла-ла, нека го изсипе
О, ла-ла-ла, нека го изсипе
О, нека да вали (О, ла-ла-ла, нека вали)