MENU

my future - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод

I can't seem to focus
And you don't seem to notice I'm not here
I'm just a mirror
You check your complexion


my future - Billie Eilish 「Текст」

I can't seem to focus
And you don't seem to notice I'm not here
I'm just a mirror
You check your complexion
To find your reflection's all alone
I had to go

[Pre-Chorus]
Can't you hear me?
I'm not comin' home
Do you understand?
I've changed my plans

[Chorus]
Cause I, I'm in love
With my future
Can't wait to meet her
And I (I), I'm in love
But not with anybody else
Just wanna get to know myself

[Verse 2]
I know supposedly I'm lonely now (Lonely now)
Know I'm supposed to be unhappy


Without someone (Someone)
But aren't I someone? (Aren't I someone? Yeah)
I'd (I'd) like to be your answer (Be your answer)
Cause you're so handsome (You're so handsome)

[Pre-Chorus]
But I know better
Than to drive you home
Cause you'd invite me in
And I'd be yours again

[Chorus]
But I (I), I'm in love (Love, love, love, love)
With my future
And you don't know her (Ooh)
And I, I'm in love (Love, love)
But not with anybody here
I'll see you in a couple years


my future - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод


Аз не мога да се съсредоточи
И ти не изглежда да забележите, че не съм тук
Аз съм просто огледало
Проверявате вашата кожа
За да намерите вашите разсъждения е всичко сам
трябваше да тръгвам[Предварително Припев]
Не може ли да ме чуеш?
Аз не съм Прибирам се вкъщи
Разбираш ли?
Че съм се променил плановете ми

[Припев]
Защото, аз съм влюбен
С моето бъдеще
Нямам търпение да се запозная с нея
И аз (I), Аз съм влюбен
Но не с някой друг
Просто искам да стигнем до себе си знам

[Verse 2]
Знам, че се предполага, че сега съм самотен (Lonely сега)
Знам, че трябва да съм нещастна
Без някой (някой)
Но не съм някой? (Дали не съм някой? Да)
Бих (щях) искал да бъде отговор на въпроса си (да ви отговори)
Защото ти си толкова красив (Ти си толкова красив)

[Предварително Припев]
Но знам, че по-добре


Отколкото да ви закара вкъщи
Защото ти ще ме покани в
И аз ще бъда твой отново

[Припев]
Но аз (I), Аз съм влюбен (Любов, любов, любов, любов)
С моето бъдеще
И не я познавам (Ooh)
И аз, аз съм влюбен (Любов, любов)
Но не с някой тук
Ще се видим след няколко години