MENU

Wellerman - The Longest Johns 「Lyriikat」 - Käännöksen suomeksi

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns 「Lyriikat」

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore


When down on her a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]
Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her


When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed;
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed;
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum


One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on;
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns 「Lyriikat」 - Käännöksen suomeksi


Olipa kerran laivan lähteä merelle
Ja nimi, joka laiva oli Billy o' Tea
Tuulet puhalsivat kova, hänen keula kastetaan alas
Blow, minua kiusaa pojat, puhallus (huh!)

[Kertosäe]
Pian voiko Wellerman tulla
Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään


Me otamme lomaa ja mennä

[Jae 2]
Hän ei ollut kahden viikon rannasta
Kun alas hänen silovalas reikä
Kapteeni kutsui kaikki kädet ja vannoi
Hän ottaa sen valas perässään (Hah!)

[Kertosäe]
Pian voiko Wellerman tulla
Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään
Me otamme lomaa ja mennä


[Jae 3]
Ennen vene oli osunut veteen
Valaan pyrstö tuli ja sai hänet kiinni
Kaikki kädet sivuun, harpooned ja taisteli hänen
Kun hän sukelsi alhaalla (huh!)
[Kertosäe]
Pian voiko Wellerman tulla
Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään
Me otamme lomaa ja mennä

[Jae 4]
Ei katkaistiin, eikä valas vapautettiin;
Kapteenin mieli ei ollut ahneus


Mutta hän kuului whaleman Creed;
Hän otti että aluksen hinauksessa (huh!)

[Kertosäe]
Pian voiko Wellerman tulla
Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään
Me otamme lomaa ja mennä

[Jae 5]
Neljäkymmentä päivää, tai jopa enemmän
Linja meni löysällä, niin tiukka kerran
Kaikki veneet menetettiin, oli vain neljä
Mutta silti, että valas meni[Kertosäe]
Pian voiko Wellerman tulla
Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään
Me otamme lomaa ja mennä
[Jae 6]
Sikäli kuin olen kuullut, taistelu on edelleen;
Linja ei leikata ja valaan ole mennyt
Wellerman tekee hänen säännöllinen puhelun
Kannustaa kapteeni, miehistö, ja kaikki

[Kertosäe]
Pian voiko Wellerman tulla


Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään
Me otamme lomaa ja mennä

Pian voiko Wellerman tulla
Tuomaan meille sokeria ja teetä ja rommi
Eräänä päivänä, kun tonguin' tehdään
Me otamme lomaa ja mennä