MENU

Jason Derulo - Savage Love 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Jason Derulo, Ahh! Savage love (It's 685, baby)
If I woke up without ya, I don't know what I would do
Thought I could be single forever till' I met you
Usually don't be fallin', be fallin', fallin' firstTOP 1 Việt Nam


Jason Derulo - Savage Love 「Lời bài hát」

Jason Derulo, Ahh! Savage love (It's 685, baby)
If I woke up without ya, I don't know what I would do
Thought I could be single forever till' I met you
Usually don't be fallin', be fallin', fallin' first
You gotta way of keeping me comin' back to back
I just found out, the only reason that you lovin' me
Was to get back at your ex lover but before you leave
Usually I would never, would never even care
Baby I know she creepin', I feel it in the air

[Pre-Chorus: Jason Derulo]
Every night and every day (Every day)
I try to make you stay


But your

[Chorus: Jason Derulo]
Savage love
Did somebody, did somebody
Break your heart?


Lookin' like an angel
But your savage love
But when you kiss me
I know you don't give two fucks
But I still want that

[Post-Chorus: Jason Derulo]


Your savage love
Your savage lo-lo-love
Your savage lo-lo-love
You could use me
Cause I still want that (Your savage)

[Verse 2: Jason Derulo]
Baby, I hope this ain't karma 'cause I get around
You wanna run it up, I wanna lock it down
Usually don't be fallin', be fallin', fallin' first
You gotta way of making me spend up all my cash

[Pre-Chorus: Jason Derulo]


Every night and every day (Every day)


I try to make you stay
But your

[Chorus: Jason Derulo]
Savage love
Did somebody, did somebody
Break your heart?
Lookin' like an angel
But your savage love
But when you kiss me
I know you don't give two fucks
But I still want that

[Post-Chorus: Jason Derulo]
Your savage love
Your savage lo-lo-love (Ohh)
Your savage lo-lo-love
You could use me
Cause I still want that your savage love[Bridge: Jason Derulo]
(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la)
Your savage lo-lo-love
(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la, ooh)
Your savage lo-lo-love
(Ooh la-la-la-la)
You could use me
(Ooh la-la-la-la)
Baby

[Chorus: Jason Derulo]
Savage love (Oh, girl)
Did somebody, did somebody
Break your heart?
Lookin' like an angel
But your savage love (Savage love)
But when you kiss me
I know you don't give two fucks
But I still want that[Post-Chorus: Jason Derulo]
Your savage love (Savage love)
Your savage lo-lo-love (Ooh, yeah)
Your savage lo-lo-love
Girl you could use me
Cause I still want that your savage love


Translations - Links


Jason Derulo - Savage Love
Jason Derulo - Savage Love - Deutsche Übersetzung
Jason Derulo - Savage Love - 翻訳 日本語で
Jason Derulo - Savage Love - Tradução em Português
Jason Derulo - Savage Love - Terjemahan bahasa indonesia
Jason Derulo - Savage Love - แปลภาษาไทย
Jason Derulo - Savage Love - Traduction Française
Jason Derulo - Savage Love - Traduzione Italiana
Jason Derulo - Savage Love - Traducerea Românească
Jason Derulo - Savage Love - Türkçe Çeviri
Jason Derulo - Savage Love - 中文翻译 (中国)
Jason Derulo - Savage Love ترجمه ی فارسی
Jason Derulo - Savage Love - Dịch sang tiếng Việt
Jason Derulo - Savage Love - Bosanski prevod
Jason Derulo - Savage Love - 中文翻译
Jason Derulo - Savage Love - Traducción al Español


Jason Derulo - Savage Love 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Jason Derulo, Ahh! tình yêu Savage (Đó là 685, em bé)
Nếu tôi thức dậy mà không ya, tôi không biết những gì tôi sẽ làm gì
Nghĩ rằng tôi có thể là đơn mãi mãi cho đến' Tôi đã gặp bạn
Thường không được Fallin', hãy Fallin', Fallin' đầu tiên
Bạn gotta cách để giữ cho tôi comin' quay lưng vào nhau
Tôi chỉ phát hiện ra, lý do duy nhất mà bạn lovin' tôi
Là để trả thù người yêu cũ của bạn nhưng trước khi bạn rời khỏi
Thông thường tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ thậm chí quan tâm
Bé tôi biết cô ấy creepin', tôi cảm thấy nó trong không khí

[Pre-Chorus: Jason Derulo]
Mỗi đêm và mỗi ngày (mỗi ngày)


Tôi cố gắng để làm cho bạn nghỉ
nhưng bạn

[Chorus: Jason Derulo]
Tình yêu hoang dã
Đã làm ai đó, đã làm ai đó
Tan vỡ trái tim bạn?
Lookin' như một thiên thần
Nhưng tình yêu man rợ của bạn
Nhưng khi bạn hôn tôi
Tôi biết bạn không cung cấp cho hai fucks
Nhưng tôi vẫn muốn điều đó

[Post-Chorus: Jason Derulo]
tình yêu man rợ của bạn
lo-lo-tình yêu man rợ của bạn
lo-lo-tình yêu man rợ của bạn
Bạn có thể sử dụng cho tôi
Bởi vì tôi vẫn muốn điều đó (man rợ của bạn)


[Verse 2: Jason Derulo]
Baby, tôi hy vọng đây không phải là nghiệp chướng vì tôi nhận được xung quanh
Bạn muốn chạy nó lên, tôi muốn khóa nó xuống
Thường không được Fallin', hãy Fallin', Fallin' đầu tiên
Bạn gotta cách làm tôi dành tất cả tiền của tôi

[Pre-Chorus: Jason Derulo]
Mỗi đêm và mỗi ngày (mỗi ngày)
Tôi cố gắng để làm cho bạn nghỉ
nhưng bạn

[Chorus: Jason Derulo]
Tình yêu hoang dã
Đã làm ai đó, đã làm ai đó
Tan vỡ trái tim bạn?
Lookin' như một thiên thần
Nhưng tình yêu man rợ của bạn
Nhưng khi bạn hôn tôi
Tôi biết bạn không cung cấp cho hai fucks
Nhưng tôi vẫn muốn điều đó[Post-Chorus: Jason Derulo]
tình yêu man rợ của bạn
man rợ lo-lo-tình yêu của bạn (Ohh)
lo-lo-tình yêu man rợ của bạn
Bạn có thể sử dụng cho tôi
Bởi vì tôi vẫn muốn rằng tình yêu man rợ của bạn

[Cầu: Jason Derulo]
(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la)
lo-lo-tình yêu man rợ của bạn
(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la, ooh)
lo-lo-tình yêu man rợ của bạn
(Ooh la-la-la-la)
Bạn có thể sử dụng cho tôi
(Ooh la-la-la-la)
Đứa bé

[Chorus: Jason Derulo]
tình yêu Savage (Oh, cô gái)


Đã làm ai đó, đã làm ai đó
Tan vỡ trái tim bạn?
Lookin' như một thiên thần
Nhưng tình yêu man rợ của bạn (yêu Savage)
Nhưng khi bạn hôn tôi
Tôi biết bạn không cung cấp cho hai fucks
Nhưng tôi vẫn muốn điều đó

[Post-Chorus: Jason Derulo]
tình yêu man rợ của bạn (yêu Savage)
man rợ lo-lo-tình yêu của bạn (Ooh, yeah)
lo-lo-tình yêu man rợ của bạn
Cô gái mà bạn có thể sử dụng cho tôi
Bởi vì tôi vẫn muốn rằng tình yêu man rợ của bạn