MENU

Lose You To Love Me 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Selena Gomez

We always go into it blindly
Rose colored glasses all distorted
I saw the signs and I ignored it
I gave my all and they all know itTOP 1 Việt Nam


Lose You To Love Me 「Lời bài hát」 - Selena Gomez

We always go into it blindly
Rose colored glasses all distorted
I saw the signs and I ignored it
I gave my all and they all know it
Sang off key in my chorus
Cause it wasn't yours
This dancing was killing me softly
You promised the world
Made her more of a woman
I needed to lose you to find me

We always go into it blindly
Rose colored glasses all distorted


I saw the signs and I ignored it
I gave my all and they all know it
Sang off key in my chorus
Cause it wasn't yours
This dancing was killing me softly
You promised the world
Made her more of a woman
I needed to lose you to find me

We always go into it blindly
Rose colored glasses all distorted
I saw the signs and I ignored it
I gave my all and they all know it
Sang off key in my chorus


Cause it wasn't yours
This dancing was killing me softly
You promised the world
Made her more of a woman
I needed to lose you to find me


Translations - Links


Lose You To Love Me - Selena Gomez
Lose You To Love Me - Deutsche Übersetzung
Lose You To Love Me - 翻訳 日本語で
Lose You To Love Me - Tradução em Português
Lose You To Love Me - Traducción al Español
Lose You To Love Me - Terjemahan bahasa indonesia
Lose You To Love Me - แปลภาษาไทย
Lose You To Love Me - Traduction Française
Lose You To Love Me - Traduzione Italiana
Lose You To Love Me - Traducerea Românească
Lose You To Love Me - Русский перевод
Lose You To Love Me - Türkçe Çeviri
Lose You To Love Me - Polskie Tłumaczenie
Lose You To Love Me - Български превод
Lose You To Love Me - Dansk Oversættelse
Lose You To Love Me - Käännöksen suomeksi
Lose You To Love Me - Nederlandse Vertaling
Lose You To Love Me - Svensk översättning
Lose You To Love Me - Slovenský preklad
Lose You To Love Me - Magyar fordítás
Lose You To Love Me - 翻譯 中文
Lose You To Love Me - μετάφραση ελληνικά
Lose You To Love Me ترجمه ی فارسی
Lose You To Love Me - 한국어로 번역
Lose You To Love Me תרגום לעברית
Lose You To Love Me - Oversettelse til Norsk
Lose You To Love Me - Dịch sang tiếng Việ
Lose You To Love Me - Terjemahan Bahasa Malaysia
Lose You To Love Me الترجمة العربية
Lose You To Love Me - Deutsche Übersetzung (Schweiz)


Lose You To Love Me 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Selena Gomez


Chúng tôi luôn luôn đi vào nó một cách mù quáng
Kính màu hồng tất cả bị bóp méo
Tôi nhìn thấy những dấu hiệu và tôi bỏ qua nó
Tôi đưa tất cả của tôi và tất cả họ đều biết điều đó
Sang tắt quan trọng trong điệp khúc của tôi
Nguyên nhân đó không phải là của bạn
múa này đã giết chết tôi nhẹ nhàng
Anh đã hứa thế giới


Làm cho cô ấy nhiều hơn một người phụ nữ
Tôi cần thiết để mất em để tìm thấy tôi

Chúng tôi luôn luôn đi vào nó một cách mù quáng
Kính màu hồng tất cả bị bóp méo
Tôi nhìn thấy những dấu hiệu và tôi bỏ qua nó
Tôi đưa tất cả của tôi và tất cả họ đều biết điều đó
Sang tắt quan trọng trong điệp khúc của tôi
Nguyên nhân đó không phải là của bạn
múa này đã giết chết tôi nhẹ nhàng
Anh đã hứa thế giới
Làm cho cô ấy nhiều hơn một người phụ nữ
Tôi cần thiết để mất em để tìm thấy tôi


Chúng tôi luôn luôn đi vào nó một cách mù quáng
Kính màu hồng tất cả bị bóp méo
Tôi nhìn thấy những dấu hiệu và tôi bỏ qua nó
Tôi đưa tất cả của tôi và tất cả họ đều biết điều đó
Sang tắt quan trọng trong điệp khúc của tôi
Nguyên nhân đó không phải là của bạn
múa này đã giết chết tôi nhẹ nhàng
Anh đã hứa thế giới
Làm cho cô ấy nhiều hơn một người phụ nữ
Tôi cần thiết để mất em để tìm thấy tôi