MENU

Bruises - Lewis Capaldi Текст - Български превод

Counting days, counting days
Since my love up and got lost on me
And every breath that I've been taking
Since you left feels like a waste on me


Bruises - Lewis Capaldi Текст

Counting days, counting days
Since my love up and got lost on me
And every breath that I've been taking
Since you left feels like a waste on me
I've been holding on to hope
That you'll come back when you can find some peace
Cause every word that I've heard spoken
Since you left feels like a hollow street

[Pre-Chorus]
I've been told, I've been told to get you off my mind
But I hope I never lose the bruises that you left behind
Oh my lord, oh my lord, I need you by my side

[Chorus]
There must be something in the water
Cause every day, it's getting colder
And if only I could hold you
You'd keep my head from going under

[Verse 2]
Maybe I, maybe I'm just being blinded
By the brighter side
Of what we had because it's over


Well, there must be something in the tide

[Pre-Chorus]
I've been told, I've been told to get you off my mind
But I hope I never lose the bruises that you left behind
Oh my lord, oh my lord, I need you by my side

[Chorus]
There must be something in the water
Cause every day, it's getting colder
And if only I could hold you
You'd keep my head from going under

[Bridge]
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
It's your love I'm lost in
Your love I'm lost in
Your love I'm lost in
And I'm tired of being so exhausted
Your love I'm lost in
Your love I'm lost in
Your love I'm lost in


Even though I'm nothing to you now
Even though I'm nothing to you now

[Chorus]
There must be something in the water
Cause every day, it's getting colder
And if only I could hold you
You'd keep my head from going under
There must be something in the water
Cause every day, it's getting colder
And if only I could hold you
You'd keep my head from going under


Bruises - Lewis Capaldi Текст - Български превод


Броене дни, броене дни
Тъй като любовта ми и се изгуби от мен
И всеки дъх, че аз съм бил поемане
Тъй като сте оставили чувства като отпадъци от мен
Аз съм държейки се за надежда
Това ще бъде възстановена, когато можете да намерите някои мир
Причина всяко слово, което съм чувал говоримия
Тъй като сте оставили чувства като куха улица

[Предварително Припев]
Беше ми казано, аз съм бил казал да слезете съзнанието ми
Но аз се надявам, аз никога не губят синините, които сте оставили след себе


О, господарю мой, о, господарю мой, имам нужда от теб до мен

[Припев]
Трябва да има нещо във водата
Причина всеки ден, това е все по-студено
И ако само можех да държите
Ще държа главата си от потъване

[Verse 2]
Може би, може би аз съм просто бъде заслепен
От гледна точка на по-ярка
От това, което сме имали, защото всичко е свършило
Е, трябва да има нещо в прилив

[Предварително Припев]
Беше ми казано, аз съм бил казал да слезете съзнанието ми
Но аз се надявам, аз никога не губят синините, които сте оставили след себе
О, господарю мой, о, господарю мой, имам нужда от теб до мен

[Припев]
Трябва да има нещо във водата
Причина всеки ден, това е все по-студено
И ако само можех да държите
Ще държа главата си от потъване


[Мост]
О-ох-ох-ох-ох
О-ох-ох-ох-ох
О-ох-ох-ох-ох
О-ох-ох-ох-ох
Това е вашата любов аз съм изгубен в
Твоята любов аз съм изгубен в
Твоята любов аз съм изгубен в
И аз съм уморен, че са толкова изтощени
Твоята любов аз съм изгубен в
Твоята любов аз съм изгубен в
Твоята любов аз съм изгубен в
Въпреки, че аз съм нищо, за да сте в момента
Въпреки, че аз съм нищо, за да сте в момента

[Припев]
Трябва да има нещо във водата
Причина всеки ден, това е все по-студено
И ако само можех да държите
Ще държа главата си от потъване
Трябва да има нещо във водата
Причина всеки ден, това е все по-студено
И ако само можех да държите
Ще държа главата си от потъване