MENU

Stack It Up 「Текст」 - Български превод - Liam Payne

I don't wanna be broke when I d-i-e
Wanna be livin' it up in VIP
Tryna get in the club, they wanna see ID
Want me to wear nice shoes and a t-i-eTOP 1 България


Stack It Up 「Текст」 - Liam Payne

I don't wanna be broke when I d-i-e
Wanna be livin' it up in VIP
Tryna get in the club, they wanna see ID
Want me to wear nice shoes and a t-i-e

[Pre-Chorus: Liam Payne]
I've been workin' and gettin' by
But that ain't enough to satisfy
Cause I got dreams for you and I
So I got money on my mind

[Chorus: Liam Payne]
So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it


I-I-I-I-I-I
Ain't nobody gonna be doin' it for ya
I-I-I-I-I
I got dreams and I got time
But that ain't enough to get me by
So I stack it up, man, I gotta work for it
Yeah, I got money on my mind
I-I, I-I
I got money on my mind
I-I, I-I

[Verse 2: Liam Payne]
I wanna flex hard like d-o-e
But right now my car need the m-o-t


And I can't give the valet no t-i-p
But like him, I got dreams and they're b-i-g

[Pre-Chorus: Liam Payne]
Tried to be a better guy
But that bread enough to satisfy
I got dreams for you and I
I got money on my mind

[Chorus: Liam Payne]
So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it
I-I-I-I-I-I
Ain't nobody gonna be doin' it for ya
I-I-I-I-I


I got dreams and I got time
But that ain't enough to get me by
So I stack it up, man, I gotta work for it
Yeah, I got money on my mind
I-I, I-I
I got money on my mind
I-I, I-I

[Verse 3: A Boogie Wit da Hoodie]
Yeah, I know shit don't come free, you gotta work for it (Gotta work for it)
Lamborghini Urus, bought it when I first saw it (Skrrt, when I first saw it)
She caught me creepin', I had to buy her a purse for it (Purse for it)
I think if I ain't have money, I'd be the worst for her
And if I ain't have money, I woulda been lost her


The loudest ones was the brokest, I was a shit-talker
The loudest ones was the brokest and I was strugglin' (Uh)
Girls called me friend, now they on me, that money comin' in (That money comin' in)
Saint Laurent fiend, I put it in Louis luggages (Yeah, yeah)
Took her to Celine, bought her a couple luggages
Wasn't always sweet, Capri Suns for fifty cents (Yeah)
Now I just hate to reminisce (To reminisce)

[Chorus: Liam Payne]
So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it
I-I-I-I-I-I
Ain't nobody gonna be doin' it for ya
I-I-I-I-I
I got dreams and I got time


But that ain't enough to get me by
So I stack it up, man, I gotta work for it
Yeah, I got money on my mind
I-I, I-I
I got money on my mind
I-I, I-I
I got money on my mind


Stack It Up 「Текст」 - Български превод - Liam Payne


Не искам да бъда разбит, когато съм д-и-е
Искате да го обитавате във VIP
Трена влезе в клуба, искат да видят лична карта
Искате ли да нося хубави обувки и т-и-е

[Предпев: Лиам Пейн]


Работил съм и получавам от
Но това не е достатъчно, за да се задоволи
Защото имам мечти за теб и за мен
Така получих пари на ума си

[Припев: Лиам Пейн]
Така че, ако искаш да го подредиш, човече, трябва да работиш за това
I-I-I-I-I-I
Никой няма да го направи за теб
I-I-I-I-I
Имам мечти и имам време
Но това не е достатъчно, за да ме размине
Така че аз го подреждам, човече, трябва да работя за това
Да, имам пари на ума си


I-I, I-I
Имам пари на ума си
I-I, I-I

[Стих 2: Лиам Пейн]
Искам да се огъвам силно като d-o-e
Но в момента колата ми се нуждае от m-o-t
И не мога да дам на камериера t-i-p
Но като него имам мечти и те са b-i-g

[Предпев: Лиам Пейн]
Опита се да бъде по-добър човек
Но този хляб достатъчно, за да задоволя
Имам мечти за теб и за мен


Имам пари на ума си

[Припев: Лиам Пейн]
Така че, ако искаш да го подредиш, човече, трябва да работиш за това
I-I-I-I-I-I
Никой няма да го направи за теб
I-I-I-I-I
Имам мечти и имам време
Но това не е достатъчно, за да ме размине
Така че аз го подреждам, човече, трябва да работя за това
Да, имам пари на ума си
I-I, I-I
Имам пари на ума си
I-I, I-I[Стих 3: Буги Вит да Худи]
Да, знам, че лайна не излизат безплатно, трябва да работиш за това (трябва да работя за това)
Lamborghini Urus, купих го, когато го видях за първи път (Skrrt, когато го видях за първи път)
Тя ме хвана като пълзяща ', трябваше да й купя портмоне за него (портмоне за него)
Мисля, че ако нямам пари, бих бил най-лошият за нея
И ако нямам пари, щях да я изгубя
Най-шумните бяха най-мръсните, аз бях лайна
Най-силните бяха най-гръмките и аз се борех '(ъъъ)
Момичета ме нарекоха приятел, сега те на мен, тези пари влизат (Тези пари влизат)
Сен Лоран, приятел, сложих го в багажа на Луи (Да, да)
Завел я в Селин, купил й няколко багажа
Не винаги беше сладко, Капри Сън за петдесет цента (Да)
Сега просто мразя да си спомням (За да си припомням)[Припев: Лиам Пейн]
Така че, ако искаш да го подредиш, човече, трябва да работиш за това
I-I-I-I-I-I
Никой няма да го направи за теб
I-I-I-I-I
Имам мечти и имам време
Но това не е достатъчно, за да ме размине
Така че аз го подреждам, човече, трябва да работя за това
Да, имам пари на ума си
I-I, I-I
Имам пари на ума си
I-I, I-I
Имам пари на ума си