MENU

all the good girls go to hell 「TEXT」 - Český překlad - Billie Eilish

My Lucifer is lonely

[Verse 1]
Standing there, killing timeTOP 1 Česká republika


all the good girls go to hell 「TEXT」 - Billie Eilish

My Lucifer is lonely

[Verse 1]
Standing there, killing time
Can't commit to anything but a crime
Peter's on vacation, an open invitation
Animals, evidence
Pearly Gates look more like a picket fence
Once you get inside 'em
Got friends but can't invite them

[Pre-Chorus]
Hills burn in California


My turn to ignore ya
Don't say I didn't warn ya

[Chorus]
All the good girls go to Hell
'Cause even God herself has enemies
And once the water starts to rise
And Heaven's out of sight
She'll want the Devil on her team

[Post-Chorus]
My Lucifer is lonely

[Verse 2]


Look at you needing me
You know I'm not your friend without some greenery
Walk in wearin' fetters
Peter should know better
Your cover up is caving in
Man is such a fool, why are we saving him?
Poisoning themselves now
Begging for our help, wow

[Pre-Chorus]
Hills burn in California
My turn to ignore ya
Don't say I didn't warn ya


[Chorus]
All the good girls go to Hell
'Cause even God herself has enemies
And once the water starts to rise
And Heaven's out of sight
She'll want the Devil on her team

[Post-Chorus]
My Lucifer is lonely
There's nothing left to save now
My god is gonna owe me
There's nothing left to save now

[Outro]


Haha!
I cannot do this snowflake


all the good girls go to hell 「TEXT」 - Český překlad - Billie Eilish


Můj Lucifer je osamělý

[Verš 1]
Stál tam, zabíjel čas
Nemůžu spáchat nic jiného než zločin
Peter je na dovolené, otevřené pozvání
Zvířata, důkaz
Pearly Gates vypadají spíš jako plotem
Jakmile se do nich dostanete
Mám přátele, ale nemůžu je pozvat


[Pre-Chorus]
Kopce hoří v Kalifornii
Můj tah tě ignorovat
Neříkej, že jsem tě varoval

[Refrén]
Všechny dobré dívky jdou do pekla
Protože i sám Bůh má nepřátele
A jakmile voda začne stoupat
A Nebe je mimo dohled
Bude chtít ďábel ve svém týmu

[Post-Chorus]
Můj Lucifer je osamělý[Verš 2]
Podívej se na mě, jak mě potřebuješ
Víš, že nejsem tvůj přítel bez zeleně
Projděte se opotřebovávanými okovy
Peter by to měl vědět lépe
Vaše přikrývka se uklouzne
Člověk je takový hlupák, proč ho zachraňujeme?
Otrava se teď
Žádám o pomoc, páni

[Pre-Chorus]
Kopce hoří v Kalifornii
Můj tah tě ignorovat


Neříkej, že jsem tě varoval

[Refrén]
Všechny dobré dívky jdou do pekla
Protože i sám Bůh má nepřátele
A jakmile voda začne stoupat
A Nebe je mimo dohled
Bude chtít ďábel ve svém týmu

[Post-Chorus]
Můj Lucifer je osamělý
Teď už není co ušetřit
Můj bůh mi dluží
Teď už není co ušetřit[Outro]
Haha!
Tuto sněhovou vločku nemohu udělat