MENU

Hollywood’s Bleeding 「Текст」 - Български превод - Post Malone

Hollywood's bleeding, vampires feedin'
Darkness turns to dust
Everyone's gone, but no one's leavin'
Nobody left but usTOP 1 България


Hollywood’s Bleeding 「Текст」 - Post Malone

Hollywood's bleeding, vampires feedin'
Darkness turns to dust
Everyone's gone, but no one's leavin'
Nobody left but us
Tryna chase a feelin', but we'll never feel it
Ridin' on the last train home
Dyin' in our sleep, we're livin' out a dream
We only make it out alone

[Chorus]
I just keep on hopin' that you call me
You say you wanna see me, but you can't right now
You never took the time to get to know me


Was scared of losin' somethin' that we never found
We're running out of reasons, but we can't let go
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home

[Verse]
Outside, the winter sky turnin' grey
City up in smoke, it's only ash when it rains
Howl at the moon and go to sleep in the day
Love for everybody 'til the drugs fade away
In the mornin', blocking out the sun with the shades
She gotta check her pulse and tell herself that she okay
It seem like dying young is an honor
But who'd be at my funeral? I wonder
I go out, and all they eyes on me


I show out, do you like what you see?
And now they closin' in on me
Let 'em sharpen all they teeth
This is more than I can handle
Blood in my Lambo'
Wish I could go, oh, I'm losin' ho-ope
I light a candle, some Palo Santo
For all these demons, wish I could just go on

[Chorus]
I just keep on hopin' that you call me
You say you wanna see me, but you can't right now
You never took the time to get to know me
Was scared of losin' somethin' that we never found


We're running out of reasons, but we can't let go
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home


Hollywood’s Bleeding 「Текст」 - Български превод - Post Malone


Холивудското кървене, вампири се хранят
Тъмнината се превръща в прах
Всички си отиват, но никой не се напуска
Никой не ни остана, освен нас
Tryna гони усещането, но никога няма да го почувстваме
Каране на последния влак у дома
Умираме в съня си, ние обитаваме сън
Ние го правим само сами

[Припев]
Просто продължавам да се надявам, че ми се обаждате


Казваш, че искаш да ме видиш, но не можеш в момента
Никога не си отделял време да ме опознаеш
Уплаших се от загубата на „нещо“, което така и не намерихме
Изчерпваме се с причини, но не можем да го пуснем
Да, Холивуд кърви, но ние го наричаме у дома

[Verse]
Отвън зимното небе става сиво
Градът е в дим, пепел е само когато вали
Завийте на луната и отидете да спите през деня
Любов за всички, докато наркотиците избледнеят
Сутрин, блокирайки слънцето със сенките
Трябва да провери пулса си и да си каже, че е добре
Изглежда да умреш млад е чест


Но кой ще бъде на погребението ми? чудя се
Излизам и всички ме гледат
Виждам, харесва ли ви това, което виждате?
И сега ме затварят
Нека изострят всички зъби
Това е повече, отколкото мога да се справя
Кръв в моето ламбо “
Иска ми се да отида, о, аз губя хо-опе
Запалвам свещ, някой Пало Санто
За всички тези демони бих искал просто да продължа

[Припев]
Просто продължавам да се надявам, че ми се обаждате
Казваш, че искаш да ме видиш, но не можеш в момента


Никога не си отделял време да ме опознаеш
Уплаших се от загубата на „нещо“, което така и не намерихме
Изчерпваме се с причини, но не можем да го пуснем
Да, Холивуд кърви, но ние го наричаме у дома