MENU

EVERGLOW - Adios 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ

EVERGLOW Ah 나 ah 나
‘안녕’이란 말이 no no
만날 때 하는 인사뿐이니? No no
상황 파악 안되지? Yeah yeahTOP 1 Việt Nam


EVERGLOW - Adios 「Lời bài hát」

EVERGLOW Ah 나 ah 나
‘안녕’이란 말이 no no
만날 때 하는 인사뿐이니? No no
상황 파악 안되지? Yeah yeah
안 보이게 숨으라는 뜻, 그만 사라지란 뜻

[Post-Verse]
셋 셀 테니 어서 빨리 서둘러 yeah, yeah
변명거린 거기까지 충분해 blah, blah
더 가능하면 아주 멀리 떠나줬으면 해
I just wanna let you know 내 두 눈에 띄지 않게

[Pre-Chorus]


왜 넌 날 작아지게 해
난 늘 널 맴돌기만 해
왜 넌 날 슬퍼지게 해
처음부터 주인공은 나였어야 해

[Chorus]
Goodbye, au revoir, adios (What?)
Goodbye, au revoir, adios (Yeah)
Goodbye, au revoir, adios (Shh)
Goodbye, au revoir, adios

[Post-Chorus]
Ooh!
Goodbye, au revoir, adios!


Lalalala!
Oh, hey!

[Refrain]
See you later
다 필요 없어
See you later
Goodbye, au revoir, adios!
See you later
다 필요 없어
See you later
Goodbye, au revoir, adios!

[Verse 2]


나답지 않다니 그럼 난 더
Wanna go bang bang
웃으니 장난인 줄 아나 봐
Want me to hang, man
Na na to the ah ah to the no, no, no
끝내 볼까 이제 너랑 go, go, go

[Post-Verse]
Love me, hate me, 하루에 몇 번씩 crazy
이런 내가 oh ratata, tatatata
나에 대한 건 입도 뻥긋 안 해줬으면 해
I just wanna let you know 내 두 귀에 안 들리게

[Pre-Chorus]


왜 넌 날 작아지게 해
난 늘 널 맴돌기만 해
왜 넌 날 슬퍼지게 해
처음부터 주인공은 나였어야 해

[Chorus]
Goodbye, au revoir, adios (What?)
Goodbye, au revoir, adios (Yeah)
Goodbye, au revoir, adios (Shh)
Goodbye, au revoir, adios (Eh!)

[Post-Chorus]
Ooh!
Goodbye, au revoir, adios!


Lalalala!
Oh, hey!

[Refrain]
See you later
다 필요 없어
See you later
Goodbye, au revoir, adios!
See you later
다 필요 없어
See you later
Goodbye, au revoir, adios!

[Outro]


Nanana nananana nananananananana
Nanana nananana nanananananana (Eh!)
Nanana nananana nanananananana
Nanana nananana
Goodbye, au revoir, adios


EVERGLOW - Adios 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ


TUYỆT VỜI Ah tôi ah tôi
Từ Lời chào Xin chào là không không
Bạn chỉ nói xin chào khi chúng ta gặp nhau? Không không
Không thể tìm ra tình huống? Vâng vâng
Để ẩn vô hình, để ngừng biến mất

[Bài thơ]
Tôi sẽ đếm ba, nhanh lên và nhanh lên yeah, yeah


Xin lỗi, có đủ blah, blah
Tôi muốn bạn đi càng xa càng tốt
Tôi chỉ muốn cho bạn biết đôi mắt của tôi

[Hợp xướng trước]
Tại sao bạn làm cho tôi nhỏ hơn
Tôi luôn đi xung quanh bạn
Tại sao bạn làm tôi buồn
Ngay từ đầu, nhân vật chính nên là tôi

[Điệp khúc]
Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Cái gì?)
Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Yeah)
Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Shh)


Tạm biệt, hồi sinh au, adios

[Điệp khúc]
Ôi!
Tạm biệt, hồi sinh au, adios!
Linh tinh!
Ồ, này!

[Kiềm chế]
Hẹn gặp lại
Tôi không cần tất cả
Hẹn gặp lại
Tạm biệt, hồi sinh au, adios!
Hẹn gặp lại


Tôi không cần tất cả
Hẹn gặp lại
Tạm biệt, hồi sinh au, adios!

[Câu 2]
Không phải tôi, vì vậy tôi tốt hơn
Muốn đi bang bang
Tôi nghĩ đó là một trò đùa
Muốn tôi treo, anh bạn
Na na để ah ah đến không, không, không
Tôi có nên kết thúc không? Bây giờ với bạn, đi, đi, đi

[Bài thơ]
Yêu tôi, ghét tôi, điên vài lần một ngày


Ôi chao, oh ratata, tatatata
Tôi không muốn bạn nói về tôi
Tôi chỉ muốn cho bạn biết

[Hợp xướng trước]
Tại sao bạn làm cho tôi nhỏ hơn
Tôi luôn đi xung quanh bạn
Tại sao bạn làm tôi buồn
Ngay từ đầu, nhân vật chính nên là tôi

[Điệp khúc]
Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Cái gì?)
Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Yeah)
Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Shh)


Tạm biệt, hồi sinh au, adios (Eh!)

[Điệp khúc]
Ôi!
Tạm biệt, hồi sinh au, adios!
Linh tinh!
Ồ, này!

[Kiềm chế]
Hẹn gặp lại
Tôi không cần tất cả
Hẹn gặp lại
Tạm biệt, hồi sinh au, adios!
Hẹn gặp lại


Tôi không cần tất cả
Hẹn gặp lại
Tạm biệt, hồi sinh au, adios!

[Ra ngoài]
Nanana nananana nananananana
Nanana nananana nanananana (Eh!)
Nanana nananana nanananana
Nanana nananana
Tạm biệt, hồi sinh au, adios