MENU

Señorita (Български превод) 「Текст」 - Shawn Mendes & Camila Cabello

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-laTOP 1 България


Señorita (Български превод) 「Текст」 - Shawn Mendes & Camila Cabello

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya

[Verse 1: Shawn Mendes]
Land in Miami
The air was hot from summer rain
Sweat drippin' off me
Before I even knew her name, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah, no
Sapphire moonlight
We danced for hours in the sand
Tequila Sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]
I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya

[Verse 2: Camila Cabello with Shawn Mendes]
Locked in the hotel
There's just some things that never change
You say we're just friends
But friends don't know the way you taste, la-la-la (La, la, la)
'Cause you know it's been a long time coming
Don't ya let me fall, oh
Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop

[Chorus: Both, Camila Cabello & Shawn Mendes]
I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya (So damn hard to leave ya)
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la (True la-la)
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya

[Outro: Both, Shawn Mendes & Camila Cabello]
All along, I've been coming for ya (For you)
And I hope it meant something to you (Oh)
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Coming for ya (Coming for you)
For ya
For ya (Oh, she loves it when I call)
For ya
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya


Señorita (Български превод) 「Текст」 - Shawn Mendes & Camila Cabello - Български превод

Обичам го, когато ме наричаш сеньорита
Иска ми се да се преструвам, че нямам нужда от теб
Но всяко докосване е ooh-la-la-la
Вярно е, ла-ла-ла
Ооо, трябва да бягам
Ооо, продължаваш да идвам за теб

[Стих 1: Шон Мендес]
Земя в Маями
Въздухът беше горещ от летен дъжд
Потта капе от мен
Преди дори да разбера името й, ла-ла-ла
Чувствах се като ooh-la-la-la, да, не
Сапфирова лунна светлина
Танцувахме с часове на пясъка
Текила Изгрев
Тялото й пасва точно в ръцете ми, а-ля-ла
Чувствах се като ooh-la-la-la, да

[Припев: Камила Кабело и Шон Мендес, Камила Кабело]
Обичам го, когато ме наричаш сеньорита
Иска ми се да се преструвам, че нямам нужда от теб
Но всяко докосване е ooh-la-la-la
Вярно е, ла-ла-ла
Ооо, трябва да бягам
Ооо, знаеш, че го обичам, когато ме наричаш сеньорита
Иска ми се да не е толкова проклето трудно да те оставя
Но всяко докосване е ooh-la-la-la
Вярно е, ла-ла-ла
Ооо, трябва да бягам
Ооо, продължаваш да идвам за теб

[Стих 2: Камила Кабело с Шон Мендес]
Заключена в хотела
Има само някои неща, които никога не се променят
Казвате, че сме просто приятели
Но приятелите не знаят начина, по който вкусите, ла-ла-ла (La, la, la)
Защото знаеш, че отдавна идва
Не ме оставяй да падна, о
Ооо, когато устните ти ме съблекат, закачен за езика ти
О, любов, целувката ти е смъртоносна, не спирай

[Припев: И двете, Камила Кабело и Шон Мендес]
Обичам го, когато ме наричаш сеньорита
Иска ми се да се преструвам, че нямам нужда от теб
Но всяко докосване е ooh-la-la-la
Вярно е, ла-ла-ла
Ооо, трябва да бягам
Ооо, знаеш, че го обичам, когато ме наричаш сеньорита
Иска ми се да не е толкова проклето трудно да те остави (Толкова дяволски трудно да те остави)
Но всяко докосване е ooh-la-la-la
Истина е, ла-ла-ла (Истинска ла-ла)
Ооо, трябва да бягам
Ооо, продължаваш да идвам за теб

[Outro: И двамата, Шон Мендес и Камила Кабело]
През цялото време идвам за теб (За теб)
И се надявам, че е означавало нещо за теб (О)
Обади ми се, ще дойда за теб (Очаквам за теб)
Очаквам за теб (Очаквам за теб)
За теб
За теб (О, тя го обича, когато се обадя)
За теб
Ооо, трябва да бягам
Ооо, продължаваш да идвам за теб