MENU

Shallow (Svensk översättning) 「Låttexter」 - Lady Gaga

Tell me somethin', girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin' else you're searchin' for?TOP 1 Sverige


Shallow (Svensk översättning) 「Låttexter」 - Lady Gaga

Tell me somethin', girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin' else you're searchin' for?

[Refrain: Bradley Cooper]
I'm fallin'
In all the good times
I find myself longing for change
And in the bad times, I fear myself

[Verse 2: Lady Gaga]
Tell me something, boy
Aren't you tired tryna fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?

[Refrain: Lady Gaga]
I'm fallin'
In all the good times
I find myself longing for change
And, in the bad times, I fear myself

[Chorus: Lady Gaga]
I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha, sha-la-low
In the sha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

[Bridge: Lady Gaga]
Hoo, huh, uh, huhh-ow
Huh, huhh-huhhh
[Chorus: Lady Gaga]
I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha, sha-la-low
In the sha-ha, sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-low
We're far from the shallow now


Shallow (Svensk översättning) 「Låttexter」 - Lady Gaga - Svensk översättning

Säg mig något, tjej
Är du lycklig i den här moderna världen?
Eller behöver du mer?
Finns det något annat du söker efter?

[Refrain: Bradley Cooper]
Jag faller
I alla goda tider
Jag längtar efter förändring
Och i de dåliga tiderna fruktar jag mig själv

[Vers 2: Lady Gaga]
Berätta något, pojke
Är du inte trött på att fylla det tomrummet?
Eller behöver du mer?
Är det inte svårt att hålla det så hardcore?

[Refrain: Lady Gaga]
Jag faller
I alla goda tider
Jag längtar efter förändring
Och i de dåliga tiderna fruktar jag mig själv

[Chorus: Lady Gaga]
Jag är ute på djupet, se när jag dyker in
Jag möter aldrig marken
Krasch genom ytan där de inte kan skada oss
Vi är långt ifrån det grunt nu

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
I sha-ha, sha-la-low
I sha-sha-la-la-la-low
I sha-ha, sha-ha-ha-low
Vi är långt ifrån det grunt nu

[Bridge: Lady Gaga]
Ho, va, va, va
Hej, va-va

[Chorus: Lady Gaga]
Jag är ute på djupet, se när jag dyker in
Jag möter aldrig marken
Krasch genom ytan där de inte kan skada oss
Vi är långt ifrån det grunt nu

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
I sha-ha, sha-la-low
I sha-ha, sha-la-la-la-low
I sha-ha, sha-ha-low
Vi är långt ifrån det grunt nu