MENU

Free Smoke 「เนื้อเพลง」 - 1MILL ft. FIIXD

Free Smoke, Free Smoke
Free Smoke, Free Smoke
I told fiixd โอนเงินมาพร้อมกับสลิป แต่พี่อ่ะไม่ต้อง tip ตอนนี้หัวของผม trippin
And shit My girl her heart too deep ไอห่า from other city Tryna treat her like a queenTOP 1 ประเทศไทย


Free Smoke 「เนื้อเพลง」 - 1MILL ft. FIIXD

Free Smoke, Free Smoke
Free Smoke, Free Smoke
I told fiixd โอนเงินมาพร้อมกับสลิป แต่พี่อ่ะไม่ต้อง tip ตอนนี้หัวของผม trippin
And shit My girl her heart too deep ไอห่า from other city Tryna treat her like a queen
เงินเป็น ปึก ปึก กอง ดึก ดึก น้อง Ima go get some ของ No ของดอง Shit ain?t ของปลอม
Im from บ้านนอก We really came from บ้านนอก
ถ้ากูนั้นตายกูอยากบอกว่ารักยายมากที่สุด จนถึงขั้นกูไม่อยากพูดอธิบาย
ถ้ามึงยังไม่รู้มึงก้อไม่ควรจะพูดถึงคนรอบข้างของกูที่ตาย
ทำให้กูหลอนกูไม่นอนกูไม่รออะไรในวันที่กูนั้นเดียวดาย
รถ2ประตูที่กูนั้นไอเชี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได่ง่าย
ชีวิตแม่งอลเวง ไม่มีใครที่เห็น สิ่งที่กูได้เจอ ยาที่กูได้ลอง เรื่องที่น่าจดจำ แฟนมึงเต้นระบำ
ภาพที่เห็นนั้นสวย อังเปาให้อาหมวย ได้เมียมึงมาอมxxxกู บอกมึงอย่ามาฮนฮวยดู้
แล้วพวกมีงอ่ะ what yo mad for แฟนมึงเจอประมาน eight ดอ เพื่อนกูทุกคนแม่ง straight dawg
มึงคงอยากเห็นกู fall
ตอนที่กูทำแล้วไม่มีใครสนใจกูว่ากูคงหมดไฟแต่ที่จิงมันไม่ใช่หรอก
Drippin โครตลึกทำมึงคิดว่าชีวิตที่มึงใช้มันยังไม่พอ
Got all these bicthes ไม่มีเสื้อในแต่ยังไงกุคงไม่บอก
กู Trappin outta บ้านนอก แต่มึงนั้นเสือก trappin outta บ้านพ่อง
เมียมึง she straight outta บ้านน้อง Bangkok trip สัส มันไม่พอ
I got ninjas in the internet ไม่ยอม อีสานแม่งโครตเผ็ดมึงก้อต้องลอง
เทอรู้ว่ากูนั้นเสพเทอทำเป็นไม่รู้ อย่ามาหาถ้าเกิดมาตอนที่กูอ่ะไม่ยุ
กูอยู่ในที่ที่มึงไม่รู้กูดูดปุ๊น กูอยู่ในที่ที่มึงไม่รู้กูดูดปุ๊น

I told fiixd โอนเงินมาพร้อมกับสลิป แต่พี่อ่ะไม่ต้อง tip ตอนนี้หัวของผม trippin
And shit My girl her heart too deep ไอห่า from other city Tryna treat her like a queen
เงินเป็น ปึก ปึก กอง ดึก ดึก น้อง Ima go get some ของ No ของดอง Shit ain?t ของปลอม
Im from บ้านนอก We really came from บ้านนอก
ถ้ากูนั้นตายกูอยากบอกว่ารักยายมากที่สุด จนถึงขั้นกูไม่อยากพูดอธิบาย
ถ้ามึงยังไม่รู้มึงก้อไม่ควรจะพูดถึงคนรอบข้างของกูที่ตาย
ทำให้กูหลอนกูไม่นอนกูไม่รออะไรในวันที่กูนั้นเดียวดาย
รถ2ประตูที่กูนั้นไอเชี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได่ง่าย
ชีวิตแม่งอลเวง ไม่มีใครที่เห็น สิ่งที่กูได้เจอ ยาที่กูได้ลอง เรื่องที่น่าจดจำ แฟนมึงเต้นระบำ
ภาพที่เห็นนั้นสวย อังเปาให้อาหมวย ได้เมียมึงมาอมxxxกู บอกมึงอย่ามาฮนฮวยดู้
แล้วพวกมีงอ่ะ what yo mad for แฟนมึงเจอประมาน eight ดอ เพื่อนกูทุกคนแม่ง straight dawg
มึงคงอยากเห็นกู fall
ตอนที่กูทำแล้วไม่มีใครสนใจกูว่ากูคงหมดไฟแต่ที่จิงมันไม่ใช่หรอก
Drippin โครตลึกทำมึงคิดว่าชีวิตที่มึงใช้มันยังไม่พอ
Got all these bicthes ไม่มีเสื้อในแต่ยังไงกุคงไม่บอก
กู Trappin outta บ้านนอก แต่มึงนั้นเสือก trappin outta บ้านพ่อง
เมียมึง she straight outta บ้านน้อง Bangkok trip สัส มันไม่พอ
I got ninjas in the internet ไม่ยอม อีสานแม่งโครตเผ็ดมึงก้อต้องลอง
เทอรู้ว่ากูนั้นเสพเทอทำเป็นไม่รู้ อย่ามาหาถ้าเกิดมาตอนที่กูอ่ะไม่ยุ
กูอยู่ในที่ที่มึงไม่รู้กูดูดปุ๊น กูอยู่ในที่ที่มึงไม่รู้กูดูดปุ๊น

Free Smoke, Free Smoke
Free Smoke, Free Smoke
Free Smoke, Free Smoke
Free Smoke, Free SmokeMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.