MENU

Arabian Nights 「TEKST」 - Tłumaczenie - Will Smith

Oh, imagine a land, it's a faraway place
Where the caravan camels roam
Where you wander among every culture and tongue
It's chaotic, but hey, it's homeTOP 1 Polska


Arabian Nights 「TEKST」 - Will Smith

Oh, imagine a land, it's a faraway place
Where the caravan camels roam
Where you wander among every culture and tongue
It's chaotic, but hey, it's home

[Pre-Chorus: Will Smith]
When the wind's from the east
And the sun's from the west
And the sand in the glass is right
Come on down, stop on by
Hop a carpet and fly
To another Arabian night

[Instrumental Chorus]

[Verse 2: Will Smith]
As you wind through the streets at the fabled bazaars
With the cardamom-cluttered stalls
You can smell every spice
While you haggle the price
Of the silks and the satin shawls

[Pre-Chorus: Will Smith]
Oh, the music that plays
As you move through a maze
In the haze of your pure delight
You are caught in a dance
You are lost in the trance
Of another Arabian night

[Chorus: Will Smith]
Arabian nights
Like Arabian days
More often than not are hotter than hot
In a lot of good ways
Arabian nights
Like Arabian dreams
This mystical land of magic and sand
Is more than it seems

[Bridge: Will Smith & Frank Welker]
There's a road that may lead you
To good or to greed through
The power your wishing commands
Let the darkness unfold or find fortunes untold
Well, your destiny lies in your hands
Only one may enter here
One whose worth lies far within
A diamond in the rough

[Chorus: Will Smith]
Arabian nights
Like Arabian days
They seem to excite, take off and take flight
To shock and amaze
Arabian nights
Neath Arabian moons
A fool off his guard could fall and fall hard
Out there on the dunes

Translations - Links


Arabian Nights - Will Smith
Arabian Nights - Tradução
Arabian Nights - Traducción
Arabian Nights - Русский перевод
Arabian Nights - แปลภาษาไทย
Arabian Nights - Deutsche Übersetzung
Arabian Nights - 翻訳 日本語で
Arabian Nights - Terjemahan bahasa indonesia
Arabian Nights - Traduzione Italiana
Arabian Nights - Türkçe Çeviri
Arabian Nights - Traduction
Arabian Nights - Tłumaczenie
Arabian Nights - 翻譯 中文
Arabian Nights - 翻譯 中文 (光)
Arabian Nights 「TEKST」 - Tłumaczenie - Will Smith


Och, wyobrazić sobie ziemię, to odległe miejsce
Gdzie wielbłądy karawany wędrować
Gdzie można wędrować wśród każdej kultury i języka
To chaotyczne, ale hej, to do domu

[Pre-Chorus: Will Smith]
Gdy wiatr jest od wschodu
A słońce znajduje się od strony zachodniej
A piasek w szkło ma rację
Zejdź na dół, stop przez
Hop dywan i latać
Do innego Arabian Night

[Instrumentalna Ref]

[Verse 2: Will Smith]
Jak wiatr ulicami w legendarnych bazarach
Z boksów kardamonu-bałagan
Można zapach każdą przyprawę
Podczas targować cenę
Z jedwabiu i satyny szale

[Pre-Chorus: Will Smith]
Och, muzyka, która odgrywa
Jak poruszać się w labiryncie
W oparach swojej czystej rozkoszy
Zostały złowione w tańcu
Jesteś zagubiony w transie
Innego Arabian Night

[Refren: Will Smith]
Arabskie noce
Jak arabskich dni
Częściej niż nie są gorętsze niż gorący
W wielu dobrych sposobów
Arabskie noce
Jak Arabian Dreams
Ta mistyczna kraina magii i piasku
Jest więcej niż się wydaje

[Mostek: Will Smith & Frank Welker]
Jest to droga, która może cię prowadzić
Do dobra lub przez chciwość
Moc twoi pragnące polecenia
Niech ciemność rozwijać lub znaleźć niezliczone fortuny
Cóż, twój los leży w Twoich rękach
Tylko jeden może wejść tutaj
Jeden, którego wartość leży daleko w ciągu
Diament w stanie surowym

[Refren: Will Smith]
Arabskie noce
Jak arabskich dni
Wydają się podniecać, zdjąć i zabrać lot
Porażenia i wprawić
Arabskie noce
księżyce neath Arabian
Głupiec off baczności może spaść i spadek ciężko
Tam na wydmach


More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.