MENU

comethru 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Jeremy Zucker

I might lose my mind
Waking when the sun's down
Riding all these highs
Waiting for the comedownTOP 1 Việt Nam


comethru 「Lời bài hát」 - Jeremy Zucker

I might lose my mind
Waking when the sun's down
Riding all these highs
Waiting for the comedown
Walk these streets with me
I'm doing decently
Just glad that I can breathe, yeah

[Pre-Chorus]
I'm trying to realise
It's alright to not be fine on your own

[Chorus]
Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you

[Hook]
Can you come through, through
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through?

[Verse 2]
Ain't got much to do
Too old for my hometown
Went to bed at noon
Couldn't put my phone down
Scrolling patiently
It's all the same to me
Just faces on a screen, yeah

[Pre-Chorus]
I'm trying to realise
It's alright to not be fine on your own

[Chorus]
Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you

[Hook]
Can you come through, through
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through?

[Outro]
Through, through
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through?


Translations - Links


comethru - Jeremy Zucker
comethru - Tradução
comethru - Traducción
comethru - Русский перевод
comethru - แปลภาษาไทย
comethru - Deutsche Übersetzung
comethru - 翻訳 日本語で
comethru - Terjemahan bahasa indonesia
comethru - Traduzione Italiana
comethru - Türkçe Çeviri
comethru - Traduction
comethru - Tłumaczenie
comethru - 翻譯 中文
comethru - 翻譯 中文 (光)
comethru 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Jeremy Zucker


Tôi có thể bị mất tâm trí của tôi
Thức dậy khi mặt trời là xuống
Cưỡi tất cả các mức cao
Waiting for the tuột dốc
Đi bộ những con đường với tôi
Tôi đang làm decently
Chỉ vui vì tôi có thể thở, yeah

[Pre-Chorus]
Tôi đang cố gắng để nhận ra
Sẽ ổn thôi nếu không được tốt trên của riêng bạn

[Điệp khúc]
Bây giờ tôi lại run rẩy, uống tất cả các loại cà phê này
Những vài tuần qua đã mệt mỏi
Tôi bị mất trong trí tưởng tượng của tôi
Và có một điều mà tôi cần từ bạn

[Hook]
bạn có thể đi qua, thông qua
Thông qua, yeah
Và có một điều mà tôi cần từ bạn
bạn có thể đi qua?
[Verse 2]
Không có nhiều việc phải làm
Quá già đối với quê hương của tôi
Đi ngủ vào buổi trưa
Không thể đặt điện thoại của tôi xuống
cuộn kiên nhẫn
Đó là tất cả cùng với tôi
Chỉ cần đối diện trên một màn hình, yeah

[Pre-Chorus]
Tôi đang cố gắng để nhận ra
Sẽ ổn thôi nếu không được tốt trên của riêng bạn

[Điệp khúc]
Bây giờ tôi lại run rẩy, uống tất cả các loại cà phê này
Những vài tuần qua đã mệt mỏi
Tôi bị mất trong trí tưởng tượng của tôi
Và có một điều mà tôi cần từ bạn

[Hook]
bạn có thể đi qua, thông qua
Thông qua, yeah
Và có một điều mà tôi cần từ bạn
bạn có thể đi qua?

[Outro]
Thông qua, thông qua
Thông qua, yeah
Và có một điều mà tôi cần từ bạn
bạn có thể đi qua?More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.