MENU

Sweet but Psycho 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Ava Max

Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Oh, she's hot but a psychoTOP 1 Việt Nam


Sweet but Psycho 「Lời bài hát」 - Ava Max

Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"

[Verse 1]
She'll make you curse, but she a blessing
She'll rip your shirt within a second
You'll be coming back, back for seconds
With your plate, you just can't help it

[Pre-Chorus]
No, no
You'll play alo-o-ong, let her lead you o-o-on
You'll be saying, "No, no"
Then saying, "Yes, yes, yes," 'cause she messin' with your head
[Chorus]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"

[Post-Chorus]
Grab a cop gun kinda crazy
She's poison but tasty
Yeah, people say, "Run, don't walk away"
Cause she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"

[Verse 2]
See, someone said, "Don't drink her potions
She'll kiss your neck with no emotion
When she's mean, you know you love it
She tastes so sweet, don't sugarcoat it"

[Pre-Chorus]
No, no
You'll play alo-o-ong, let her lead you o-o-on
You'll be saying, "No (No, no, no), no (No)"
Then saying, "Yes, yes, yes," 'cause she messin' with your head

[Chorus]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"

[Post-Chorus]
Grab a cop gun kinda crazy
She's poison but tasty
Yeah, people say, "Run, don't walk away"
Cause she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"

[Bridge]
You're just like me, you're out your mind
I know it's strange, we're both the crazy kind
You're tellin' me that I'm insane
Boy, don't pretend that you don't love the pain

[Chorus]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"

[Post-Chorus]
Grab a cop gun kinda crazy
She's poison but tasty
Yeah, people say "Run, don't walk away"
Cause she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"


Translations - Links


Sweet but Psycho - Ava Max
Sweet but Psycho - Tradução
Sweet but Psycho - Traducción
Sweet but Psycho - Русский перевод
Sweet but Psycho - แปลภาษาไทย
Sweet but Psycho - Deutsche Übersetzung
Sweet but Psycho - 翻訳 日本語で
Sweet but Psycho - Terjemahan bahasa indonesia
Sweet but Psycho - Traduzione Italiana
Sweet but Psycho - Türkçe Çeviri
Sweet but Psycho - Traduction
Sweet but Psycho - Tłumaczenie
Sweet but Psycho - 翻譯 中文
Sweet but Psycho - 翻譯 中文 (光)
Sweet but Psycho 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Ava Max


Oh, cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'
Ồ, cô ấy nóng nhưng một tâm lý
Vì vậy, trái nhưng cô ấy nói đúng dù
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'

[Câu 1]
Cô ấy sẽ làm cho bạn nguyền rủa, nhưng cô một phước lành
Cô ấy sẽ xé áo của bạn trong vòng một giây
Bạn sẽ được quay trở lại, trở lại cho giây
Với tấm của bạn, bạn chỉ không thể giúp nó

[Pre-Chorus]
Không không
Bạn sẽ chơi alo-o-ong, để cô ấy dẫn bạn o-o-on
Bạn sẽ được nói, "Không, không"
Sau đó nói: "Vâng, vâng, vâng," vì cô messin 'với đầu của bạn

[Điệp khúc]
Oh, cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'
Ồ, cô ấy nóng nhưng một tâm lý
Vì vậy, trái nhưng cô ấy nói đúng dù
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'

[Post-Chorus]
Lấy một khẩu súng cảnh sát kinda điên
Cô ấy là độc nhưng ngon
Vâng, người ta nói, "Chạy đi, đừng đi xa"
Nguyên nhân cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô Screamin', "Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi"

[Verse 2]
Thấy chưa, ai đó nói, "Đừng uống potion cô
Cô ấy sẽ hôn cổ của bạn không có cảm xúc
Khi cô ấy có nghĩa là, bạn biết bạn thích nó
Cô có vị thật ngọt ngào, không tô vẽ nó"

[Pre-Chorus]
Không không
Bạn sẽ chơi alo-o-ong, để cô ấy dẫn bạn o-o-on
Bạn sẽ được nói, "Không (Không, không, không), không (Không)"
Sau đó nói: "Vâng, vâng, vâng," vì cô messin 'với đầu của bạn

[Điệp khúc]
Oh, cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'
Ồ, cô ấy nóng nhưng một tâm lý
Vì vậy, trái nhưng cô ấy nói đúng dù
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'

[Post-Chorus]
Lấy một khẩu súng cảnh sát kinda điên
Cô ấy là độc nhưng ngon
Vâng, người ta nói, "Chạy đi, đừng đi xa"
Nguyên nhân cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô Screamin', "Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi"

[Cầu]
Bạn giống như tôi, bạn ra ngoài tâm trí của bạn
Tôi biết đó là lạ, chúng ta đều là loại điên
Bạn đang tellin' với tôi rằng tôi điên
Boy, đừng giả vờ rằng bạn không yêu nỗi đau

[Điệp khúc]
Oh, cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'
Ồ, cô ấy nóng nhưng một tâm lý
Vì vậy, trái nhưng cô ấy nói đúng dù
Vào ban đêm cô ấy Screamin', 'Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi'

[Post-Chorus]
Lấy một khẩu súng cảnh sát kinda điên
Cô ấy là độc nhưng ngon
Vâng, người ta nói "Chạy đi, đừng đi xa"
Nguyên nhân cô ấy ngọt ngào nhưng một tâm lý
Một chút tâm lý ít
Vào ban đêm cô Screamin', "Tôi đang-ma-ma-ma ra khỏi tâm trí của tôi"More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.