MENU

Get You the Moon 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Kina

You gave me a shoulder when I needed it
You showed me love when I wasn't feeling it
You helped me fight when I was giving in
And you made me laugh when I was losing it


Get You the Moon 「Lời bài hát」 - Kina

You gave me a shoulder when I needed it
You showed me love when I wasn't feeling it
You helped me fight when I was giving in
And you made me laugh when I was losing it

[Chorus]
Cause you are, you are
The reason why I'm still hanging on
Cause you are, you are
The reason why my head is still above water
And if I could I'd get you the moon
And give it to you
And if death was coming for you
I'd give my life for you

[Chorus]
Cause you are, you are
The reason why I'm still hanging on
Cause you are, you are
The reason why my head is still above water
And if I could I'd get you the moon
And give it to you
And if death was coming for you
I'd give my life for you

[Hook]
Cause you are, you are
Oh, you are
Oh, you are
You are

[Outro]
Cause you are, you are
The reason why I'm still hanging on
Cause you are, you are
The reason why my head is still above water
And if I could I'd get you the moon
And give it to you
And if death was coming for you
I'd give my life for you


Translations - Links


Get You the Moon - Kina
Get You the Moon - Tradução
Get You the Moon - Traducción
Get You the Moon - Русский перевод
Get You the Moon - แปลภาษาไทย
Get You the Moon - Übersetzung auf Deutsch
Get You the Moon - 翻訳 日本語で
Get You the Moon - Terjemahan bahasa indonesia
Get You the Moon - Traduzione
Get You the Moon - Türkçe Çeviri
Get You the Moon - Traduction
Get You the Moon - Tłumaczenie
Get You the Moon - Pagsasalin para sa Filipino
Get You the Moon - 翻譯 中文
Get You the Moon - Dịch sang tiếng Việ
Get You the Moon - Versi Bahasa Malaysia
Get You the Moon - Nederlandse Vertaling
Get You the Moon - Traducere română
Get You the Moon - Magyar fordítás HU
Get You the Moon - Hrvatski prijevod HR
Get You the Moon - Български превод BG
Get You the Moon - Slovenský preklad SK
Get You the Moon - תרגום לעברית
Get You the Moon - ترجمه به فارسی
Get You the Moon - Превод на српском SR
Get You the Moon - Český překlad CS
Get You the Moon - Қазақ тіліне аударма KK
Get You the Moon - Український переклад UK
Get You the Moon - Svensk översättning SV
Get You the Moon - Käännöksen suomeksi
Get You the Moon - الترجمة إلى العربية
Get You the Moon - Përkthimi në shqip
Get You the Moon - Oversettelse til Norsk
Get You the Moon - Oversættelse til Dansk
Get You the Moon - пераклад на беларускую BE
Get You the Moon - Bosanski prevod BS
Get You the Moon - Kutafsiri kwa Kiswahili SW
Get You the Moon - Slovenski prevod SL
Get You the Moon - μετάφραση ελληνικά
Get You the Moon - हिंदी अनुवाद
Get You the Moon - Lietuvių vertimas LT
Get You the Moon - Traducción al Español
Get You the Moon - Tradução em Português
Get You the Moon - 翻譯 中文 (சிங்கப்பூர்)
Get You the Moon - Übersetzung auf Deutsch (Schweiz)
Get You the Moon - Übersetzung auf Deutsch (Österreich)
Get You the Moon - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO
Get You the Moon - Traducción al Español
Get You the Moon - Traducción al Español (Chile)
Get You the Moon - Traducción al Español (Colombia)
Get You the Moon - Traducción Español (Perú)
Get You the Moon - Kina - (Song Lyrics) - Australia
Get You the Moon - Kina - (LYRICS) - United Kingdom
Get You the Moon - 翻譯 中文 (香港)
Get You the Moon - Превод на српском (Црна Гора ME)
Get You the Moon - 한국어로 번역
Get You the Moon 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Kina


Bạn đã cho tôi một bờ vai khi tôi cần nó
Bạn chỉ cho tôi yêu khi tôi đã không cảm thấy nó
Bạn đã giúp tôi chống lại khi tôi đã đưa ra trong
Và bạn làm tôi cười khi tôi đã mất nó

[Điệp khúc]
Vì em chính là, bạn có
Lý do tại sao tôi vẫn đang treo trên
Vì em chính là, bạn có
Lý do tại sao đầu tôi vẫn nổi trên mặt nước
Và nếu tôi có thể tôi muốn giúp bạn có được mặt trăng
Và đưa nó cho bạn
Và nếu cái chết đang đến cho bạn
Tôi muốn cung cấp cho cuộc sống của tôi cho bạn

[Điệp khúc]
Vì em chính là, bạn có
Lý do tại sao tôi vẫn đang treo trên
Vì em chính là, bạn có
Lý do tại sao đầu tôi vẫn nổi trên mặt nước
Và nếu tôi có thể tôi muốn giúp bạn có được mặt trăng
Và đưa nó cho bạn
Và nếu cái chết đang đến cho bạn
Tôi muốn cung cấp cho cuộc sống của tôi cho bạn

[Hook]
Vì em chính là, bạn có
Oh, bạn có
Oh, bạn có
Bạn là

[Outro]
Vì em chính là, bạn có
Lý do tại sao tôi vẫn đang treo trên
Vì em chính là, bạn có
Lý do tại sao đầu tôi vẫn nổi trên mặt nước
Và nếu tôi có thể tôi muốn giúp bạn có được mặt trăng
Và đưa nó cho bạn
Và nếu cái chết đang đến cho bạn
Tôi muốn cung cấp cho cuộc sống của tôi cho bạnMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.