MENU

Make It Better 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Anderson .Paak

How do you mend when you're worlds apart?
Ooh, carry on
Ooh, from the start
Somehow, we fell in love, then fell right out of touch


Make It Better 「Lời bài hát」 - Anderson .Paak

How do you mend when you're worlds apart?
Ooh, carry on
Ooh, from the start
Somehow, we fell in love, then fell right out of touch
And ooh, that was hard
But ooh, here we are
And it’s easier to walk away
Than to look for what would make you stay
Remember when we first met?
We were havin' so much fun
So, now, how can we both forget
Tellin' each other, "We’re the one"?
We would make love (We would make love)
At the drop of a hat
Remember that? (Yeah)
I remember you and me (You and me)
Close as any two can be (Two can be)
Now we're strangers in the night (In the night)
Awkward and uptight

[Chorus: Anderson .Paak & Both]
Oh baby, do you wanna make it better?
Uh, ha, do you wanna stay together?
Hey, if you do, then let's please
Make some new memories

[Verse 2: Anderson .Paak]
When you take somebody for your own
It can't survive on history alone
Yeah, meet me at the hotel, motel
Though we got a room at home
Go to a place that we don't know so well
It be nice, add a lil' spice
Try some new seduction (You and me)
Show each other how (Show each other how)
Uh, give each other new instructions
On what makes us feel good now
I just wanna make you feel good now
(Uh, feel good, don't it? C'mon)

[Chorus: Anderson .Paak, Smokey Robinson, & Both]
Do you wanna make it better? (Yeah)
(Just wanna make it right, c’mon)
Do you wanna stay together? (Uh)
(I meant when I said it)
And it’s easier to run away
Than to look for what would make you stay
Do you wanna make it better?
(Uh, feel good, don't it? C’mon)
Do you wanna stay together? (Yeah)
(Just wanna make it right, c'mon)
If you do, then let's please
Make some new memories
Do you wanna make it better?
(Uh, feel good, don't it? C’mon)
Do you wanna stay together? (Yeah)
If you do, then let's please (Just wanna make it right, c'mon)
Make some new memories
Do you wanna make it better?
(Uh, feel good, don't it? C'mon)
Do you want to stay together? (Yeah)
If you do, then let's please (Just wanna make it right, c'mon)
Make some new memories
Do you wanna make it better?
Do you wanna stay together?


Translations - Links


Make It Better - Anderson .Paak
Make It Better - Tradução
Make It Better - Traducción
Make It Better - Русский перевод
Make It Better - แปลภาษาไทย
Make It Better - Übersetzung auf Deutsch
Make It Better - 翻訳 日本語で
Make It Better - Terjemahan bahasa indonesia
Make It Better - Traduzione
Make It Better - Türkçe Çeviri
Make It Better - Traduction
Make It Better - Tłumaczenie
Make It Better - Pagsasalin para sa Filipino
Make It Better - 翻譯 中文
Make It Better - Dịch sang tiếng Việ
Make It Better - Versi Bahasa Malaysia
Make It Better - Nederlandse Vertaling
Make It Better - Traducere română
Make It Better - Magyar fordítás HU
Make It Better - Hrvatski prijevod HR
Make It Better - Български превод BG
Make It Better - Slovenský preklad SK
Make It Better - תרגום לעברית
Make It Better - ترجمه به فارسی
Make It Better - Превод на српском SR
Make It Better - Český překlad CS
Make It Better - Қазақ тіліне аударма KK
Make It Better - Український переклад UK
Make It Better - Svensk översättning SV
Make It Better - Käännöksen suomeksi
Make It Better - الترجمة إلى العربية
Make It Better - Përkthimi në shqip
Make It Better - Oversettelse til Norsk
Make It Better - Oversættelse til Dansk
Make It Better - пераклад на беларускую BE
Make It Better - Bosanski prevod BS
Make It Better - Kutafsiri kwa Kiswahili SW
Make It Better - Slovenski prevod SL
Make It Better - μετάφραση ελληνικά
Make It Better - हिंदी अनुवाद
Make It Better - Lietuvių vertimas LT
Make It Better - Traducción al Español
Make It Better - Tradução em Português
Make It Better - 翻譯 中文
Make It Better - Übersetzung auf Deutsch (Schweiz)
Make It Better - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO
Make It Better - 한국어로 번역
Make It Better 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Anderson .Paak


Làm thế nào để bạn hàn gắn khi bạn thế giới ngoài?
Ooh, tiếp tục
Ooh, từ khi bắt đầu
Bằng cách nào đó, chúng tôi yêu nhau, sau đó rơi ngay mất liên lạc
Và ooh, đó là khó khăn
Nhưng ooh, ở đây chúng tôi đang
Và nó dễ dàng hơn để đi bộ
Hơn để tìm kiếm những gì sẽ làm cho bạn ở lại
Nhớ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên?
Chúng tôi đã havin' rất nhiều niềm vui
Vì vậy, bây giờ, làm thế nào chúng ta có thể quên tất cả
Tellin' lẫn nhau, 'Chúng ta là một biểu tượng'?
Chúng tôi sẽ làm cho tình yêu (Chúng tôi sẽ làm cho tình yêu)
Tại thả của một chiếc mũ
Nhớ lấy? (Yeah)
Tôi nhớ đến bạn và tôi (Bạn và tôi)
Đóng như bất kỳ hai có thể được (Hai có thể)
Bây giờ chúng tôi những người xa lạ trong đêm (Trong đêm)
Lúng túng và căng thẳng

[Chorus: Anderson .Paak & Cả]
Oh em bé, em muốn làm cho nó tốt hơn?
Uh, ha, bạn có muốn ở lại với nhau?
Hey, nếu bạn làm thế, thì chúng ta hãy hài lòng
Làm cho một số những ký ức mới

[Verse 2: Anderson .Paak]
Khi bạn đưa ai đó cho riêng mình
Nó không thể tồn tại trên lịch sử một mình
Yeah, gặp tôi tại khách sạn, nhà nghỉ
Mặc dù chúng tôi đã nhận một căn phòng ở nhà
Đến một nơi mà chúng ta không biết rất tốt
Nó được tốt đẹp, thêm một lil' gia vị
Hãy thử một số quyến rũ mới (Bạn và tôi)
Hiện nhau như thế nào (Hiện nhau như thế nào)
Uh, cung cấp cho mỗi hướng dẫn mới khác
Vào những gì làm cho chúng ta cảm thấy tốt bây giờ
Tôi chỉ muốn làm cho bạn cảm thấy tốt bây giờ
(Uh, cảm thấy tốt, không nó? C'mon)

[Chorus: Anderson .Paak, Smokey Robinson, & Cả]
Bạn có muốn làm cho nó tốt hơn? (Yeah)
(Chỉ muốn làm cho nó đúng, c'mon)
Bạn có muốn ở lại với nhau? (Uh)
(Tôi có nghĩa là khi tôi nói nó)
Và nó dễ dàng hơn để chạy trốn
Hơn để tìm kiếm những gì sẽ làm cho bạn ở lại
Bạn có muốn làm cho nó tốt hơn?
(Uh, cảm thấy tốt, không nó? C'mon)
Bạn có muốn ở lại với nhau? (Yeah)
(Chỉ muốn làm cho nó đúng, c'mon)
Nếu bạn làm thế, thì chúng ta hãy hài lòng
Làm cho một số những ký ức mới
Bạn có muốn làm cho nó tốt hơn?
(Uh, cảm thấy tốt, không nó? C'mon)
Bạn có muốn ở lại với nhau? (Yeah)
Nếu bạn làm thế, thì chúng ta hãy hài lòng (Chỉ muốn làm cho nó đúng, c'mon)
Làm cho một số những ký ức mới
Bạn có muốn làm cho nó tốt hơn?
(Uh, cảm thấy tốt, không nó? C'mon)
Bạn có muốn ở lại với nhau? (Yeah)
Nếu bạn làm thế, thì chúng ta hãy hài lòng (Chỉ muốn làm cho nó đúng, c'mon)
Làm cho một số những ký ức mới
Bạn có muốn làm cho nó tốt hơn?
Bạn có muốn ở lại với nhau?More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.