MENU

All You Need To Know 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Gryffin & Slander

Simple as can be
I got your hands in mine
And you don't have to listen carefully
I'll tell you a thousand times


All You Need To Know 「Lời bài hát」 - Gryffin & Slander

Simple as can be
I got your hands in mine
And you don't have to listen carefully
I'll tell you a thousand times

[Pre-Chorus 1]
Anything you feel, put it all on me
All of your thoughts, I want everything
And when you get sad, like you do sometimes
Put it all on me
Put it all on me

[Chorus]
I'll lift you when you're feeling low
I'll hold you when the night gets cold
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
No love lost, we've got you and I
No clouds, we shoot them out the sky
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
And that's all you need to know
And that's all you need to know

[Verse 2]
Simple as can be
I'm gonna be around
And you know we got everything we need
Look at this thing we found

[Pre-Chorus 2]
Anything you feel, put it all on me
Your fears and your thoughts, give me all of it
And when you get sad, like you do sometimes
Put it all on me
Put it all on me

[Chorus]
I'll lift you when you're feeling low
I'll hold you when the night gets cold
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
No love lost, we've got you and I
No clouds, we shoot them out the sky
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
And that's all you need to know
And that's all you need to know

[Bridge]
Simple as can be
I got your hands in mine
And you don't have to listen carefully
I'll tell you a thousand times
And that's all you need to know

[Chorus]
I'll lift you when you're feeling low
I'll hold you when the night gets cold
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
No love lost, we've got you and I
No clouds, we shoot them out the sky
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
And that's all you need to know
And that's all you need to know
I'll lift you when you're feeling low
I'll hold you when the night gets cold
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
No love lost, we've got you and I
No clouds, we shoot them out the sky
You'll never have to be alone
And that's all you need to know
And that's all you need to know


Translations - Links


All You Need To Know - Gryffin & Slander
All You Need To Know - Tradução
All You Need To Know - Traducción
All You Need To Know - Русский перевод
All You Need To Know - แปลภาษาไทย
All You Need To Know - Übersetzung auf Deutsch
All You Need To Know - 翻訳 日本語で
All You Need To Know - Terjemahan bahasa indonesia
All You Need To Know - Traduzione
All You Need To Know - Türkçe Çeviri
All You Need To Know - Traduction
All You Need To Know - Tłumaczenie
All You Need To Know - Pagsasalin para sa Filipino
All You Need To Know - 翻譯 中文
All You Need To Know - Dịch sang tiếng Việ
All You Need To Know - Versi Bahasa Malaysia
All You Need To Know - Nederlandse Vertaling
All You Need To Know - Traducere română
All You Need To Know - Magyar fordítás HU
All You Need To Know - Hrvatski prijevod HR
All You Need To Know - Български превод BG
All You Need To Know - Slovenský preklad SK
All You Need To Know - תרגום לעברית
All You Need To Know - ترجمه به فارسی
All You Need To Know - Превод на српском SR
All You Need To Know - Český překlad CS
All You Need To Know - Қазақ тіліне аударма KK
All You Need To Know - Український переклад UK
All You Need To Know - Svensk översättning SV
All You Need To Know - Käännöksen suomeksi
All You Need To Know - الترجمة إلى العربية
All You Need To Know - Përkthimi në shqip
All You Need To Know - Oversettelse til Norsk
All You Need To Know - Oversættelse til Dansk
All You Need To Know - пераклад на беларускую BE
All You Need To Know - Bosanski prevod BS
All You Need To Know - Kutafsiri kwa Kiswahili SW
All You Need To Know - Slovenski prevod SL
All You Need To Know - μετάφραση ελληνικά
All You Need To Know - हिंदी अनुवाद
All You Need To Know - Lietuvių vertimas LT
All You Need To Know - Traducción al Español
All You Need To Know - Tradução em Português
All You Need To Know - 翻譯 中文
All You Need To Know - Übersetzung auf Deutsch (Schweiz)
All You Need To Know - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO
All You Need To Know - 한국어로 번역
All You Need To Know 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Gryffin & Slander


Đơn giản như có thể
Tôi có bàn tay của bạn trong tôi
Và bạn không cần phải lắng nghe một cách cẩn thận
Tôi sẽ nói với bạn một ngàn lần

[Pre-Chorus 1]
Bất cứ điều gì bạn cảm thấy, đặt nó tất cả về tôi
Tất cả những suy nghĩ của bạn, tôi muốn tất cả mọi thứ
Và khi bạn nhận được buồn, giống như bạn làm đôi
Đặt nó tất cả về tôi
Đặt nó tất cả về tôi

[Điệp khúc]
Tôi sẽ nâng bạn khi bạn đang cảm thấy thấp
Tôi sẽ ôm em khi đêm trở lạnh
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Không mất tình yêu, chúng tôi đã có bạn và tôi
Không những đám mây, chúng tôi bắn chúng ra bầu trời
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết

[Verse 2]
Đơn giản như có thể
Tôi sẽ được xung quanh
Và bạn biết chúng tôi đã tất cả mọi thứ chúng ta cần
Nhìn vào điều này, chúng tôi tìm thấy

[Pre-Chorus 2]
Bất cứ điều gì bạn cảm thấy, đặt nó tất cả về tôi
nỗi sợ hãi của bạn và suy nghĩ của bạn, cho tôi tất cả của nó
Và khi bạn nhận được buồn, giống như bạn làm đôi
Đặt nó tất cả về tôi
Đặt nó tất cả về tôi

[Điệp khúc]
Tôi sẽ nâng bạn khi bạn đang cảm thấy thấp
Tôi sẽ ôm em khi đêm trở lạnh
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Không mất tình yêu, chúng tôi đã có bạn và tôi
Không những đám mây, chúng tôi bắn chúng ra bầu trời
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết

[Cầu]
Đơn giản như có thể
Tôi có bàn tay của bạn trong tôi
Và bạn không cần phải lắng nghe một cách cẩn thận
Tôi sẽ nói với bạn một ngàn lần
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết

[Điệp khúc]
Tôi sẽ nâng bạn khi bạn đang cảm thấy thấp
Tôi sẽ ôm em khi đêm trở lạnh
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Không mất tình yêu, chúng tôi đã có bạn và tôi
Không những đám mây, chúng tôi bắn chúng ra bầu trời
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Tôi sẽ nâng bạn khi bạn đang cảm thấy thấp
Tôi sẽ ôm em khi đêm trở lạnh
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Không mất tình yêu, chúng tôi đã có bạn và tôi
Không những đám mây, chúng tôi bắn chúng ra bầu trời
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình
Và đó là tất cả các bạn cần phải biết
Và đó là tất cả các bạn cần phải biếtMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.