MENU

เช๊อะ!! ( มองบน ) 「เนื้อเพลง」 - อาร์ตี้

กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง
เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย

IntroTOP 1 ประเทศไทย


เช๊อะ!! ( มองบน ) 「เนื้อเพลง」 - อาร์ตี้

กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง
เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย

Intro
ซังคนหลายใจแท้หน้อ คือโพดคือโพแท้หน้อ
คิดว่าเจ้าของหล่อๆหม่องได๋
บอกฮักไปทั่วซั่นติ ไปตั๋วผู้นั้นผู้นี้
เห็นเขาเป็นแค่ของฟรี คนมักง่าย

บ่ได้เจ็บแต่ว่ามันเหลือใจ
ที่น้ำตาไหลก็เพราะว่าฝุ่นเข้าตา เช๊อะ
สวยป่านนี้นั่นเหรอ หาใหม่กะดี
คิดผิดแล้วบักหล่า ถิ่มนางฟ้าไปหาชะนี
ซอยแชร์แหน่เด้อโพสนี้ฝากบอกมันว่า

กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง
เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย
ให้เจ็บท้องคือจั่งเป็นเมนส์ สิได้ฮู้ได้เห็นว่ามันเป็นจั่งได๋
มีมดลูกมันบ่แม่นเรื่องง่าย จื้อเอาไว้...ใส่สมอง

ซังคนหลายใจแทะหน้อ มักง่ายหลายใจบ่เคยพอ
จากนี้สิบ่งึดง้อ อ้อ คนบ่ดี
จบกันส่ำนี้กะพอ ละกะอย่าได้พบพ้อ
และนางสิขอออ อ้อ ออ บักใส่หน้าแข้ง

บ่ได้เจ็บแต่ว่ามันเหลือใจ
ที่น้ำตาไหลก็เพราะว่าฝุ่นเข้าตา เช๊อะ
สวยป่านนี้นั่นเหรอ หาใหม่กะดี
คิดผิดแล้วบักหล่า ถิ่มนางฟ้าไปหาชะนี
ซอยแชร์แหน่เด้อโพสนี้ฝากบอกมันว่า

กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง
เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย
ให้เจ็บท้องคือจั่งเป็นเมนส์ สิได้ฮู้ได้เห็นว่ามันเป็นจั่งได๋
มีมดลูกมันบ่แม่นเรื่องง่าย จื้อเอาไว้...ใส่สมอง

SOLO

บ่ได้เจ็บแต่ว่ามันเหลือใจ
ที่น้ำตาไหลก็เพราะว่าฝุ่นเข้าตา เช๊อะ
สวยป่านนี้นั่นเหรอ หาใหม่กะดี
คิดผิดแล้วบักหล่า ถิ่มนางฟ้าไปหาชะนี
ซอยแชร์แหน่เด้อโพสนี้ฝากบอกมันว่า

กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง
เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย
ให้เจ็บท้องคือจั่งเป็นเมนส์ สิได้ฮู้ได้เห็นว่ามันเป็นจั่งได๋
มีมดลูกมันบ่แม่นเรื่องง่าย จื้อเอาไว้...ใส่สมอง

กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง
เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย
ให้เจ็บท้องคือจั่งเป็นเมนส์ สิได้ฮู้ได้เห็นว่ามันเป็นจั่งได๋
มีมดลูกมันบ่แม่นเรื่องง่าย จื้อเอาไว้...ใส่สมอง