MENU

เนื้อเพลง - LYRICS

เอิ้นขวัญ วรัญญา【Cover Version】 - สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน

โพสต์ฮักอ้ายมื้อล่ะสี่ห้าเทือ บ่เคยเบื่อที่สิบอกฮักหลาย
อ้ายเห็นบ่หม่องที่มันกดไลค์ น้องกดรูปหัวใจย่อนฮักแพง
อ้ายผู้ดีคัก น้องนั้นฮักอ้าย สิดนปานได๋ใจน้องแห่งฮักแฮง
โลกใบนี้ใต้ตะเว็นสีแดง ใจน้องนี้กะมีแต่อ้าย


เอิ้นขวัญ วรัญญา【Cover Version】 - สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน - เนื้อเพลง - LYRICS

โพสต์ฮักอ้ายมื้อล่ะสี่ห้าเทือ บ่เคยเบื่อที่สิบอกฮักหลาย
อ้ายเห็นบ่หม่องที่มันกดไลค์ น้องกดรูปหัวใจย่อนฮักแพง
อ้ายผู้ดีคัก น้องนั้นฮักอ้าย สิดนปานได๋ใจน้องแห่งฮักแฮง
โลกใบนี้ใต้ตะเว็นสีแดง ใจน้องนี้กะมีแต่อ้าย

สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน มื้อได๋กะยังคือเก่า
สิโพสต์หรือว่าสิเว้า กะฮักเจ้าเด้ออ้าย
สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน เซื่อน้องเด้อหัวใจ
น้องภูมิใจ ที่เฮาได้ฮักกัน
ต่อให้เฟซมันสิเจ๊งบ่มีไผใซ้ ต่อให้ไลน์มันสิเซาเด้งซางหัวมัน
ให้อ้ายฮู้ไว้เด้อ น้องยังแก่นยังมั่น บว่ามื้อได๋ สเตตัสใจน้องคืออ้าย

เอาเมสเสจตั้งแต่คราวจีบกัน มาต่อกันคือสิยาวเป็นโล
โตหนังสือกะมีตั้งหลายโต แต่กะเขียนว่าฮักอยู่ทุกคราว
เฮาโชคดีคัก ที่ได้ฮักกัน สิดนสินานก็มีแต่สองเฮา
ยังจับมือกัน ยังกอดกันยามหนาว สิยามได๋กะยังมีอ้าย

สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน มื้อได๋กะยังคือเก่า
สิโพสต์หรือว่าสิเว้า กะฮักเจ้าเด้ออ้าย
สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน เซื่อน้องเด้อหัวใจ
น้องภูมิใจ ที่เฮาได้ฮักกัน
ต่อให้เฟซมันสิเจ๊งบ่มีไผใซ้ ต่อให้ไลน์มันสิเซาเด้งซางหัวมัน
ให้อ้ายฮู้ไว้เด้อ น้องยังแก่นยังมั่น บว่ามื้อได๋ สเตตัสใจน้องคืออ้าย

สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน มื้อได๋กะยังคือเก่า
สิโพสต์หรือว่าสิเว้า กะฮักเจ้าเด้ออ้าย
สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน เซื่อน้องเด้อหัวใจ
น้องภูมิใจ ที่เฮาได้ฮักกัน
ต่อให้เฟซมันสิเจ๊งบ่มีไผใซ้ ต่อให้ไลน์มันสิเซาเด้งซางหัวมัน
ให้อ้ายฮู้ไว้เด้อ น้องยังแก่นยังมั่น บว่ามื้อได๋ สเตตัสใจน้องคืออ้าย

สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน มื้อได๋กะยังคือเก่า
สิโพสต์หรือว่าสิเว้า กะฮักเจ้าเด้ออ้าย
สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน เซื่อน้องเด้อหัวใจ
น้องภูมิใจ ที่เฮาได้ฮักกัน
ต่อให้เฟซมันสิเจ๊งบ่มีไผใซ้ ต่อให้ไลน์มันสิเซาเด้งซางหัวมัน
ให้อ้ายฮู้ไว้เด้อ น้องยังแก่นยังมั่น บว่ามื้อได๋ สเตตัสใจน้องคืออ้ายMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira