MENU

Lời bài hát - LYRICS

break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande

You got me some type of way (Hmm)
Ain't used to feelin' this way (Mmm-mmm)
I do not know what to say (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it


break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande - Lời bài hát - LYRICS

You got me some type of way (Hmm)
Ain't used to feelin' this way (Mmm-mmm)
I do not know what to say (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it
Took one fuckin' look at your face (Hmm)
Now I wanna know how you taste (Mmm-mmm)
Usually don't give it away (Yeah, yeah)
But you know I'm out here thinkin' 'bout it

[Pre-Chorus]
Then I realized she's right there
And I'm at home like, "Damn, this ain't fair"

[Chorus]
Break up with your girlfriend Yeah, yeah, 'cause I'm bored You can hit in the mornin' (Mornin') Yeah, yeah, like it's yours I know it ain't right But I don't care (Care) Break up with your girlfriend Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Verse 2]
This shit always happens to me (Yeah)
Why can't we just play for keeps? (Mmm-mmm)
Practically on my knees (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it
You know what you're doin' to me
You're singin' my songs in the streets, yeah, yeah
Actin' all innocent, please
When I know you're out here thinkin' 'bout it

[Pre-Chorus]
Then you realized she's right there (Yeah)
And you're at home like, "Damn, she can't compare"

[Chorus]
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (In the mornin')
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (I don't care, yee)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Post-Chorus]
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
With your girlfriend
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend

[Bridge]
You can say I'm hatin' if you want to
But I only hate on her 'cause I want you
Say I'm trippin' if you feel that
But you without me ain't right (Ain't right)
You can call me crazy 'cause I want you
And I never even ever fuckin' met you
Say I'm trippin' and it ain't right
But you without me ain't nice (Ain't nice, yeah)

[Chorus]
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (Hit in the mornin', yeah, yeah, yeah)
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (Care, yeah)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Post-Chorus]
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, baby, girlfriend
With your girlfriend
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
With your girlfriend


break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande - Lời bài hát - LYRICS - Dịch sang tiếng Việ

Bạn đã cho tôi một số cách (Hmm)
Không được sử dụng để cảm nhận theo cách này (Mmm-mmm)
Tôi không biết nói gì (Yeah, yeah)
Nhưng tôi biết tôi không nên nghĩ về nó
Nhìn vào mặt bạn (Hmm)
Bây giờ tôi muốn biết làm thế nào bạn có vị (Mmm-mmm)
Thường không cho đi (Yeah, yeah)
Nhưng bạn biết tôi ra khỏi đây nghĩ rằng

[Hợp xướng trước]
Rồi tôi nhận ra cô ấy ở ngay đó.
Và tôi đang ở nhà như "Chết tiệt, điều này không công bằng"

[Điệp khúc]
Chia tay với bạn gái
Vâng, vâng, vì tôi chán
Bạn có thể đánh vào buổi sáng '(Mornin')
Vâng, vâng, giống như của bạn
Tôi biết điều đó không đúng
Nhưng tôi không quan tâm (Chăm sóc)
Chia tay với bạn gái
Vâng, vâng, vì tôi chán

[Câu 2]
Chết tiệt này luôn xảy ra với tôi (Yeah)
Tại sao chúng ta không thể chơi để giữ? (Mmm-mmm)
Thực tế trên đầu gối của tôi (Yeah, yeah)
Nhưng tôi biết tôi không nên nghĩ về nó
Bạn biết những gì bạn đang làm với tôi
Bạn đang hát những bài hát của tôi trên đường phố, yeah, yeah
Xin vui lòng
Khi tôi biết bạn ra khỏi đây, hãy nghĩ về nó

[Hợp xướng trước]
Sau đó, bạn nhận ra cô ấy ở ngay đó (Yeah)
Và bạn đang ở nhà như "Chết tiệt, cô ấy không thể so sánh"

[Điệp khúc]
Chia tay với bạn gái
Vâng, vâng, vì tôi chán
Bạn có thể đánh vào buổi sáng '(Vào buổi sáng')
Vâng, vâng, giống như của bạn
Tôi biết điều đó không đúng
Nhưng tôi không quan tâm (tôi không quan tâm, yee)
Chia tay với bạn gái (Với bạn gái của bạn)
Vâng, vâng, vì tôi chán

[Điệp khúc]
Với bạn gái, bạn gái, bạn gái, bạn gái của bạn
Với bạn gái của bạn
Với bạn gái, bạn gái, bạn gái, bạn gái của bạn

[Cầu]
Bạn có thể nói tôi đang ghét nếu bạn muốn
Nhưng tôi chỉ ghét cô ấy vì tôi muốn bạn
Nói rằng tôi đang thất bại nếu bạn cảm thấy điều đó
Nhưng bạn không có tôi thì không đúng (Không đúng)
Bạn có thể gọi tôi là điên 'vì tôi muốn bạn
Và tôi thậm chí chưa bao giờ gặp bạn
Nói tôi là trippin 'và nó không đúng
Nhưng bạn không có tôi thì không tốt (Không tốt, ừ)

[Điệp khúc]
Chia tay với bạn gái (Với bạn gái của bạn)
Vâng, vâng, vì tôi chán
Bạn có thể đánh vào buổi sáng '(Hit in the mornin', yeah, yeah, yeah)
Vâng, vâng, giống như của bạn
Tôi biết điều đó không đúng
Nhưng tôi không quan tâm (Care, yeah)
Chia tay với bạn gái (Với bạn gái của bạn)
Vâng, vâng, vì tôi chán

[Điệp khúc]
Với bạn gái, bạn gái, bạn gái, em bé, bạn gái của bạn
Với bạn gái của bạn
Với bạn gái, bạn gái, bạn gái, bạn gái của bạn
Với bạn gái của bạnMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira